Vyhlásenie Slovenskej komory homeopatov k Európskemu dňu povedomia o antibiotikách

Tlačová správa

Bratislava, 18.11.2016

Homeopatia predstavuje účinnú alternatívu k používaniu antibiotík

V septembri 2016 sa pod záštitou Organizácie Spojených národov uskutočnila dôležitá konferencia o antimikrobiálnej rezistencii (AMR). OSN sa tak pridala k Svetovej Zdravotníckej Organizácii (WHO) a Európskej komisii a vníma situáciu ako globálnu krízu.

Existujúce antibiotiká strácajú svoju účinnosť a nové antibiotiká sú v rámci farmaceutického priemyslu v nedohľadne.

Všetky dokumenty, ktoré predložili OSN, WHO a Európska komisia, zdôrazňujú potrebu zhodnotenia a výskumu alternatívnych postupov a produktov na pomoc v boji proti AMR. Existujúce štúdie ukazujú, že homeopatia môže zohrať úlohu v redukovaní používania antibiotík.

Jedným z príkladov môže byť štúdia nazvaná „Effectiveness, safety and tolerability of a complex homeopathic medicinal product in the prevention of recurrent acute upper respiratory tract infections in children: a multicenter, open, comparative, randomized, controlled clinical trial“.

Mnohé ďalšie štúdie sú dostupné na stránkach Homeopatického výskumného inštitútu alebo napríklad v databáze MEDLINE sprístupnenej cez rozhranie Pubmed.

Vzhľadom na rastúcu AMR krízu, by sa malo začať uvažovať o zaradení homeopatie do systému zdravotnej starostlivosti ako súčasti integrovaného riešenia znižovania AMR a o podpore rozvoja homeopatie v Európe a na Slovensku.

 

 

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: