Venujte 2% zo svojich daní pre rozvoj homeopatie na Slovensku

Milí priatelia a kolegovia,

pomôžte nám podporiť rozvoj alternatívnej medicíny a homeopatie tým, že nášmu občianskemu združeniu SKH venujete 2% zo svojej dane z príjmu.

Hlavným cieľom Slovenskej komory homeopatov je podpora a rozvíjanie homeopatie na Slovensku. S tým súvisia aktivity v rámci zabezpečovania osvety, vzdelávania ako aj činnosti na sociálnych platformách.

Chceme v tomto roku ponúknuť viac priestoru pre aktivity orientovaných v súlade s naším cieľom na laickú verejnosť, aby sa homeopatia dostala do širšieho povedomia a stala sa viac prístupnou. Je pravda, že ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, ale ako skupina máme veľkú šancu rozšíriť homeopatiu na Slovensku medzi veľké množstvo ľudí.

Každý z nás môže pomôcť:

  • príspevkom 2% zo svojej už zaplatenej dane z príjmu,
  • oslovením svojich blízkych, priateľov, obchodných partnerov o možnosti podpory homeopatie formou 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2022

 

Ako postupovať:

Stačí, ak personálnemu oddeleniu alebo Vašej účtovníčke predložíte nasledovné údaje:

Obchodné meno alebo názov: Slovenská komora homeopatov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sadová 396/20, 05801 Poprad
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42127327

Zamestnanci:
Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie POTVRDENIA.
Na základe údajov z POTVRDENIA je potrebné vyplniť VYHLÁSENIE.
Tieto dve tlačivá je potrebné zaslať poštou alebo osobne odniesť na daňový úrad.

Tlačivá prikladám k tomuto mailu. Vyhlásenie je už čiastočne predvyplnené.

Živnostníci a S.R.O.: nepotrebujú tieto priložené tlačivá. Stačí, ak údaje nášho občianskeho združenia dajú svojej účtovníčke a ona to vypíše do daňového priznania.

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.

 

Veľmi jednoduchý návod ako postupovať je aj tu:
https://www.dvepercenta.sk/navod.php

 

Prikladáme sem dve tlačivá, ktoré nájdete aj na vyššie uvedených stránkach. Jedno z nich je už predvyplnené.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  (pdf na stiahnutie).

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (pdf na stiahnutie).

Ďakujeme za Vašu podporu. Spolu dokážeme viac!

MUDr. Vladimír Petroci
Slovenská komora homeopatov

www.komorahomeopatov.sk

V prípade záujmu stať sa priaznivcom Komory homeopatov, prejdite prosím na túto stránku: https://komorahomeopatov.sk/registracia-sympatizantov-homeopatie