Etický kódex homeopata

Preambula

 1. Etický kódex Slovenskej komory homeopatov o.z. (ďalej ako Etický kódex) formuluje primárne princípy, ktoré regulujú homeopatické poradenstvo. Etický kódex vytvára základný rámec pre prax jednotlivých homeopatov, nezohľadňuje špecifické aspekty a situácie, ktoré môžu vzniknúť v každodennej praxi.
 2. Etický kódex je záväzný pre všetkých homeopatov registrovaných v Slovenskej komore homeopatov o.z.

Klasická homeopatia

 1. Klasická homeopatia je holistická terapeutická metóda, ktorá vníma každého človeka ako jedinečnú osobnosť.
 2. Klasická homeopatia vychádza z princípov homeopatickej terapie, ktoré sformuloval Dr. Samuel Hahnemann a to najmä z princípu podobnosti, podľa ktorého sa podobné lieči podobným.
 3. V závislosti na okolnostiach môže byť homeopatická terapia alternatívnou alebo doplnkovou terapiou pri chronických aj náhlych ťažkostiach.

Homeopatické poradenstvo

 1. Cieľom homeopatického poradenstva je bezpečné, spoľahlivé a trvalé zlepšenie kvality života klienta.
 2. Homeopat sa vo svojej poradenskej praxi riadi Etickým kódexom. Homeopatické poradenstvo poskytuje poctivo a dôstojne, zohľadňujúc najlepšie záujmy svojho klienta.
 3. Homeopat používa v procese výberu najvhodnejšieho homeopatika najmä materie mediky (opisy homeopatík) a homeopatické repertóriá (štrukturované prehľady symptómov), oboje často v podobe profesionálnych počítačových programov.
 4. Homeopat neposudzuje prácu ošetrujúceho lekára klienta. Nevyjadruje sa k diagnostike, liečebným postupom ani k prípravkom, ktoré klientovi odporučil ošetrujúci lekár.
 5. Homeopat neodrádza klienta od iných terapeutických postupov, pre ktoré sa klient dobrovoľne rozhodne.
 6. Homeopat sa na verejnosti ani pred klientom nevyjadruje hanlivo o iných homeopatoch alebo lekároch, ani ich iným spôsobom neznevažuje.
 7. Homeopat je zodpovedný za svoj osobný a odborný vývoj formou ďalšieho vzdelávania v oblasti homeopatickej teórie a praxe, odborných stretnutí a kolegiálnej spolupráce.
 8. Homeopat považuje všetky informácie, ktoré počas homeopatických konzultácií získal od klienta, prípadne od jeho sprievodu za dôverné a v tomto duchu k nim pristupuje.
 9. Homeopat pristupuje v špecifických situáciách, ktoré nie sú usmernené týmto Etickým kódexom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 10. Homeopat môže tiež ponúkať iné doplnkové terapie. Ak je ponúknutá iná terapia, musí informovať klienta pred liečbou o inej terapii a uviesť svoju príslušnú kvalifikáciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.