Slovenská komora homeopatov (SKH) s veľkým znepokojením sleduje legislatívne kroky poslancov Smeru o rýchle prijatie novely Trestného zákona. Strana Smer na podnet Slovenskej komory lekárov v tichosti pripravila cez pozmeňovací návrh Ústavnoprávneho výboru pridanie nového paragrafu do Trestného zákona, ktorý hovorí, že pri neoprávnenom výkone regulovanej činnosti za odmenu, bude človek potrestaný odňatím slobody na 1 až 8 rokov.

Parlament o tomto paragrafe má rokovať už vo štvrtok 25. 6. 2015. Bežní ľudia a rovnako ľudia, ktorých sa táto zmena bezprostredne dotýka, sa k nemu nemajú žiadnu možnosť vyjadriť, o tomto paragarfe neprebehla žiadna spoločenská diskusia.
Tento paragraf je veľmi všeobecný a vieme si predstaviť, že jeho zmyslom je likvidácia všetkých liečiteľov na Slovensku.

SKH navrhuje, aby sa spoločne otvorila diskusia o tom, ako stanoviť legislatívne pravidlá pre naturopatov, fytoterapeutov, osteopatov, chiropraktikov, homeopatov a ďalšie alternatívne disciplíny. Po prijatí tejto novely trestného zákona vykonávanie akejkoľvek takejto činnosti nebude možné….
Tí, ktorí sa budú chcieť v budúcnosti obrátiť na homeopata, liečiteľa, osteopata, babku bylinkárku, psychotronika, budú musieť za ním ísť do nápravného zariadenia v Ilave alebo v Leopoldove, alebo ho už jednoducho nenájdu, lebo sa bude báť im pomôcť. Namiesto zákona o liečiteľoch a úprave podmienok ich praxe, Smer pripravuje drakonické zákony, ktorými sa snaží úplne zlikvidovať liečiteľstvo na Slovensku.

Postoj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k tradičnej a alternatívnej medicíne je dlhodobo pozitívny. WHO už v roku 2002 zverejnila prvú globálnu stratégiu tradičnej a alternatívnej medicíny (TM/CAM), ktorá poskytuje rámec pre politiku pomoci štátom pri regulácii tradičnej alebo doplnkovej / alternatívnej medicíny. Tieto alternatívne liečebné metódy sú vo svete všeobecne uznávané a v niektorých prípadoch preplácané zdravotnými poisťovňami.

Apelujeme na médiá a širokú verejnosť, nakoľko táto navrhovaná novela Trestného zákona je veľmi závažná, máme právo sa domnievať, že má byť účelovo prijatá za chrbtom verejnosti.

Slovenská komora homeopatov je pripravená na odbornú diskusiu, ktorej cieľom je stanoviť na poli alternatívnej medicíny jednoznačné podmienky a pravidlá, bez ktorých si existenciu tejto vednej disciplíny sama nevie predstaviť. Vo vyspelých krajinách sveta je množstvo osvedčených modelov vzdelávania, ktorými je možné sa inšpirovať a využiť tieto legislatívne korektné systémy aj na Slovensku. K tomu je však potrebné túto spornú novelu neschváliť, resp. je schválenie oddialiť až prebehne širšia analýza celej tejto témy.

Sme pripravení zodpovedať na akékoľvek otázky k tejto odbornej téme.

MUDr. Vladimír Petroci

Slovenská komora homeopatov

www.komorahomeopatov.sk

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: