Našim hlavným cieľom je pomoc členom, študentom, začínajúcim i profesionálnym homeopatom pri zakladaní či rozvoji homeopatickej praxe a sprostredkovanie praktických a užitočných informácií potrebných na rozširovanie a prehĺbenie homeopatických vedomostí.

 

Výhody Vášho členstva

 • Členstvo v najväčšom občianskom združení homeopatov na Slovensku
 • Podpora komunity homeopatov a profesionálny rast
 • Požičiavanie literatúry a dvd nosičov v knižnici SKH
 • Prístup k odborným informáciám v kategórii „Odborné články“
 • Zverejnenie profesionálnych členov v zozname profesionálnych homeopatov
 • Publikačná činnosť
 • Zverejňovanie homeopatických rád
 • Možnosť použiť skratku SKH  za menom u profesionálnych členov, ktoré indikuje príslušnosť k tomuto združeniu

V súvislosti s rozvojom homeopatie na Slovensku sa SKH venuje týmto hlavným aktivitám:

 1. Propagácia homeopatie a získanie ľudí na Slovensku pre homeopatickú liečbu
 • Reklamné predmety
 •          nálepky „I love homeopathy“ rôznych tvarov
 •          perá „I love homeopathy“
 •          letáčiky SKH
 • Publikačná činnosť v časopisoch Vitalita, Balans
 • Zverejňovanie homeopatických rád a informácií na stránke homeopatia.sk a portáloch FB Homeopatia online Slovenská   komora homeopatov
 • Ako forma Vašej propagácie je možnosť uverejniť článok s linkom na vlastný web na stránkach komorahomeopatov.sk alebo homeopatia.sk

2. Kontrola dodržiavania  štandardov vykonávania homeopatickej praxe

3. Poradenstvo začínajúcim homeopatom pri zakladaní praxe

 

Informácie o členstve a registrácii Vám radi poskytneme cez email na skh.clenovia@gmail.com.