Slovenská komora homeopatov

Slovenská komora homeopatov /SKH/ je profesné združenie homeopatov. Vznikli sme v roku 2007 v Bratislave a máme momentálne okolo 200 členov. Našimi členmi sú profesionálni homeopati a študenti homeopatie. Okrem toho vedieme zoznam priaznivcov homeopatie, ktorí sa zaujímajú o homeopatiu a chcú túto nádhernú a efektívnu možnosť zlepšenia zdravia na Slovensku podporiť.

Cieľom komory je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti homeopatie na Slovensku, vzdelávanie homeopatov, publikačná činnosť, presadzovanie legislatívnych zmien pre definovanie práce homeopata a ochrana činnosti homeopatov.

Záujmy našich členov a homeopatie zastupujeme nielen na Slovensku ale aj na európskej a medzinárodnej úrovni. Sme členmi Medzinárodnej rady pre homeopatiu ICH, Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH a World Homeopathy Awareness Organisation WHAO.

ICHECCHWHAO

 

Našimi členmi sa môžu stať homeopati a študenti homeopatie, ktorých homeopatické vzdelanie či štúdium zodpovedá nárokom Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH. Vysoké nároky na našich profesionálnych homeopatov sú pre verejnosť zárukou kvality poskytovaných homeopatických služieb. Zoznam našich registrovaných profesionálnych homeopatov je voľne dostupný na webstránke SKH. Ak máte záujem o členstvo, radi Vám poskytneme ďalšie informácie na tomto odkaze.

V prípade, že chcete podporiť homeopatiu na Slovensku alebo naše združenie, zapíšte sa medzi priaznivcov. Bližšie informácie k registrácii priaznivcov získate na tomto odkaze.

Ďalšou formou podpory je:

  • zdieľanie našich príspevkov na Facebooku
  • finančný dar – bližšie informácie nájdete na tomto odkaze
  • darovanie 2%
  • Dobromat    darovanie istého percenta z internetového nákupu bez navýšenia ceny čo i len o cent 

Ďakujeme Vám!