Slovenská komora homeopatov sa dištancuje od medializovaného rozhovoru „Homeopatia či zázrak? Čo pomohlo Oľge uzdraviť sa? Súhlasí s Dušekom a ako pomáha ďalším z rakoviny?“ v podcaste ODznova s Oľgou Kancírovou a ako prezentuje výsledky svojej praxe verejnosti. Video a verejné vyhlásenia pani Kancírovej obsahujú zavádzajúce a klamlivé informácie o jej terapeutických výsledkoch a podsúva nepresné informácie o možnostiach homeopatie. Terapeutické postupy pani Kancírovej sú v závažnom rozpore s Etickým kódexom homeopatov. Od 1.6.2024 Oľga Kancírová nie je členkou Slovenskej komory homeopatov.

Rada SKH

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: