Dvojito zaslepená crossover štúdia potvrdzuje účinnosť homeopatických prostriedkov u hyperaktívnych detí. Vo väčšine prípadov stačilo len užívanie homeopatík….

Syndróm ADHD je najčastejšou diagnostikovanou psychickou poruchou u detí a mladistvých. Štúdia, realizovaná na pôde Medicínskej univerzitnej detskej kliniky v Berne v spolupráci s KIKOM (Kolegiálny úrad pre komplementárnu medicínu univerzity v Berne), dokazuje účinnosť homeopatík pri liečbe ADHD symptómov u detí. Príznaky ako hyperaktivita, impulzívnosť, plachosť, bojazlivosť alebo úzkosť sa počas homeopatickej terapie zmiernili o 37 až 63%, zlepšila sa pozornosť detí na vyučovaní a celkový pozitívny účinok terapie pretrvával dlhodobo. Pri konvenčnej liečbe veľa detí užíva lieky s obsahom látok, ktoré vplývajú na psychiku a môžu vyvolať vedľajšie účinky. Naproti tomu predstavuje homeopatia pre rodičov ADHD detí účinnú a prospešnú alternatívu bez rizík.  

https://www.dzvhae.de/homoeopathie-presse/forschung-1-124/studien-1-125/doppelblindstudien-1-128/-1-574.html

Kompletná publikácia štúdie je k stiahnutiu na stránke «European Journal of Pediatrics»na tomto odkaze.

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: