Kto sa chce dozvedieť pravdu o austrálskej štúdii?

V marci 2015 vydala austrálska Národná rada pre zdravie a lekársky výskum (NHMRC) dokument o homeopatii, ktorý je celosvetovo známy pod názvom „Austrálska štúdia“. Autori tvrdia, že do metaanalýzy zahrnuli 1800 štúdií a skúmali 61 ochorení liečených homeopatiou.

Záver správy je: „ … neexistujú zdravotné ťažkosti, pre ktoré by existovali spoľahlivé dôkazy o účinnosti homeopatie“. (https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/07/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf) Citovaný výrok bol nesprávne interpretovaný v zmysle: „homeopatia je neúčinná“ a objavil sa na titulných stranách mnohých popredných médií na rôznych kontinentoch.

 

Podľa Austrálskej homeopatickej asociácie využíva benefity kráľovnej alternatívnych metód liečby približne jeden milión obyvateľov Austrálie. Napriek tomu čelí homeopatia v Austrálii na základe spomínanej správy pokusu o diskreditáciu. Cieľom navrhovaných regulačných opatrení je zamedzenie prístupu k homeopatickým službám a stiahnutie homeopatík z lekární.

Radikálne vyjadrenie NHMRC podnietilo vedcov v anglickom Homeopatickom výskumnom inštitúte (HRI) k dôkladnému preskúmaniu Austrálskej štúdie.

Na základe hĺbkovej analýzy dospeli k nasledovným záverom:

 • NHMRC dala správu vypracovať dvakrát, prvú v júli 2012 a druhú v marci 2015. Verejnosti predstavili len závery správy z roku 2015,
 • správa z roku 2012 nebola nikdy publikovaná. Objavila ju až Austrálska homeopatická asociácia na základe slobody poskytovania informácií,
 • NHMRC uviedla, že prvé závery odmietli na základe zlej kvality. Štúdiu však vypracoval vedec s výbornou reputáciou, ktorý je zároveň autorom smerníc NHMRC na vykonávanie posudkov,
 • profesor Fred Mendelsohn – člen expertnej komisie NHMRC, potvrdil po dôkladnom preskúmaní vysokú kvalitu prvej správy: „Zapôsobili na mňa precíznosť, dôkladnosť a systematický prístup, ktoré autori zvolili pri vyhodnotení zverejňovaných správ o účinnosti a vedľajších účinkoch homeopatie. Celkovo odviedli vynikajúcu prácu a výsledky prezentovali systematickým, nestranným a presvedčivým spôsobom.“, (https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/)
 • výsledky štúdie z roku 2015 nie sú v skutočnosti založené na 1800 štúdiách ako prezentuje NHMRC. Zohľadnila len 176 z nich,
 • NHMRC následne uplatnila metódu, ktorá dovtedy a ani potom nebola použitá v hodnotení  žiadneho iného pokusu. Rozhodla, že za „spoľahlivé“ štúdie budú považované len tie, v ktorých bolo zahrnutých viac ako 150 účastníkov a dosiahli neobvykle vysoký stupeň kvality (5/5 na JADAD stupnici). Tieto opatrenia boli prijaté aj napriek faktu, že NHMRC bežne prevádza výskumy na vzorke menšej ako 150 subjektov (British Medical Journal napríklad akceptuje počet 20-tich subjektov randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdií). Zároveň došlo aj k úprave kvalitatívnych stupníc,
 • zvolené bezprecedentné a svojvoľné kritériá spôsobili, že výsledky 171 štúdií neboli kvôli údajnej nespoľahlivosti vzaté do úvahy. Posudzovalo sa len 5 „spoľahlivých“ štúdií, ktoré boli vyhodnotené ako negatívne,
 • profesor Peter Brooks, predseda komisie NHMRC, ktorá vypracovala správu v roku 2015 nedal na vedomie, že je členom lobistickej skupiny zameranej proti homeopatii pod názvom „Priatelia vedy v medicíne“,
 • v rozpore so smernicami  samotnej NHMRC nebol v komisii prítomný odborník na homeopatiu.

Homeopatický výskumný inštitút (HRI) požaduje stiahnutie Austrálskej štúdie z nasledovných dôvodov:

 • použitie nevhodných vedeckých metód,
 • chyby v aplikácii štandardizovaných, akceptovaných metód,
 • zlyhanie v získavaní dostatočne presných údajov potrebných na vyhotovenie zmysluplnej správy,
 • zlyhanie vo vypracovaní kvalifikačnej a verejnej konferencie,
 • závažné zmeny výskumných protokolov vykonané post-hoc,
 • dopad výberu neobvyklých metód na výsledky štúdie,
 • ďalšie dôkazy o zaujatosti a poskytnutí nepresných informácií,
 • nesprávne vykazovanie – nedostatočná prehľadnosť, nezrovnalosti a chyby,
 • nejedná sa o vedecké chyby, ale najmä o úmyselnú zaujatosť proti pozitívnym výsledkom homeopatie.

V kontexte je potrebné poznamenať, že ak by aj naozaj bolo pravdivé tvrdenie o neexistujúcich dôkazoch o prospešnosti homeopatie, zaraďovalo by to homeopatiu do rovnakej kategórie („neznáma účinnosť“) ako 46% konvenčných prístupov, ktoré bežne používa verejný zdravotný systém napriek tomu, že nie sú vedecky overené.

„Verejnosť má právo vedieť, že existujú vysoko kvalitné štúdie potvrdzujúce účinnosť homeopatie vo veľkom počte chorobných stavov (napr. senná nádcha, zápal dutín, hnačka u detí) – tieto informácie sa stratili vďaka nesprávnemu spracovaniu údajov…“ uviedla Rachel Roberts, výkonná riaditeľka Homeopatického výskumného inštitútu (HRI) na margo výsledkov Austrálskej štúdie z roku 2015.

Spomínané nezrovnalosti sú základom hĺbkovej analýzy, ktorej výsledky bude HRI publikovať v širokom rozsahu.

V súčasnosti vznikla v Austrálii kampaň pod názvom „Tvoje zdravie – tvoja voľba“, ktorej základnou myšlienkou je zachovanie práva voľby pre komplementárnu a alternatívnu medicínu. Petícia v rámci kampane požaduje prešetrenie Austrálskej štúdie parlamentom, nakoľko bola financovaná z peňazí daňových poplatníkov, a to hneď dvakrát.

V Austrálii sa rozhoduje aj o nás, nakoľko zamedzením prístupu k homeopatickým službám a liekom dôjde k precedensu, ktorý budú môcť nasledovať ďalšie krajiny citovaním Austrálskej štúdie ako postačujúceho dôkazu.

KAMPAŇ MÔŽETE PODPORIŤ:
1. Priamou podporou na stránke kampane www.yourhealthyourchoice.com.au
2. Zdieľaním na Facebooku
3. Zdieľaním na Twitteri použitím #yourhealthyourchoice
4. Preposlaním tejto správy ďalším Vaším známym a priateľom, ktorí podporujú právo na výber alternatívnej medicíny

Ďakujeme!

 

Spracovala: Ing. Jana Kováčová

Foto: pixabay.com

 

Zdroje:

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/australian-report-faqs/

https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/07/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/mar/11/homeopathy-not-effective-for-treating-any-condition-australian-report-finds

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: