Toskánsko financuje štúdie o účinnosti homeopatie

Toskansko

Štúdie o efektívnosti homeopatie v boji proti nepriaznivým účinkom chemoterapie.

Toskánsky región sa rozhodol financovať niektoré štúdie zamerané na hodnotenie efektívnosti homeopatie a akupunktúry v kombinácii s primeranou stravou a fyzioterapiou v boji proti nepriaznivým účinkom chemoterapie.

štúdie

Štúdia bude zahŕňať 300 pacientov s rakovinou prsníka a inými onkologickými ochoreniami. Účastníkov rozdelia do troch skupín. V prvej skupine bude pacientom poskytnutá liečebná rehabilitácia s neuropsychológom a výživové poradenstvo v spojení s akupunktúrou a aurikuloterapiou. V druhej skupine je plánovaná rehabilitácia a strava s pridaním homeopatík. Tretia takzvaná „kontrolná skupina“ bude robiť iba rehabilitačné cvičenia spojené s výživovým poradenstvom.

Overenie účinnosti alternatívnej liečby.

Po troch mesiacoch sa prvé dve skupiny vymenia, a tým sa zdvojnásobí počet ľudí liečených homeopatiou a akupunktúrou. Štúdia preto nebude porovnávať tieto dva postupy. Skôr sa pokúsi overiť, či alternatívna liečba zlepšuje život pacientov.

Zdroj:
https://www.libriomeopatia.it/articoli/chemioterapia_toscana_efficacia_omeopatia_agopuntura.php?fbclid=IwAR02euTFSYmIV5C6XLzVAlFz-263ak1lsstgfHQMma7v_jEVWWla6M1S4Ic

Preklad: Drahomíra Čamajová, SAKHom.

Foto: unsplash.com

Úprava: Mgr. Janette Bakajsová, SAKHom.

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: