homeopaticke globulky

Základný výskum je dôležitým argumentom proti placebo efektu. V súčasnosti existuje 2400 homeopatických experimentov. Až 90% z nich má v porovnaní s neliečenými kontrolnými skupinami účinok. Tieto experimenty demonštrujú biologické, biochemické, imunologické a fyzikálne účinky homeopatie.

Viedenská pediatrička a špecialistka pre deti s Downovým syndrómom Bettina Baltacis zverejnila svoje homeopatické skúsenosti v odbornej literatúre: „Novorodenci a predčasne narodené deti dobre reagujú na homeopatiu. Nejedná sa o placebo efekt. Nedonosené deti v inkubátore nevedia, že dostanú homeopatický liek, ktorý lieči.“ Ak sú deti vyliečené homeopatiou, je to liečivý účinok a nie účinok placeba!

 

Profesor Michael Frass vykonal v roku 2005 vo Viedenskej všeobecnej nemocnici dve štúdie o homeopatii. Štúdie sa týkali 70-tich kriticky chorých pacientov so sepsou, ktorí ležali na jednotke intenzívnej starostlivosti a 50-tich pacientov s ochorením pľúc, ktorí kvôli hlienu v priedušnici dýchali pomocou dýchacej trubice. Týmto pacientom boli podávané popri konvenčnej liečbe aj homeopatiká. Homeopaticky liečení pacienti boli schopní opustiť jednotku intenzívnej starostlivosti skôr a pacientom s ochorením pľúc bolo možné dýchaciu trubicu odstrániť oveľa rýchlejšie ako pacientom, ktorí dostávali placebo. Obe kvalitné štúdie ukazujú, že homeopatia pomáha aj pri najzávažnejších ochoreniach. To vylučuje účinok placeba!

Odborník v medicíne založenej na dôkazoch profesor Harald Walach publikoval v roku 2018 silný argument proti placebo efektu: „Pacient nereaguje na žiadne homeopatické lieky. Iba správne zvolené homeopatikum lieči!“

Zdroj: http://www.homoeopathie-verstehen.at/verstehen/homoeopathie-ist-mehr-als-placebo/?fbclid=IwAR2D1lz1mQluY0pFjzb7ukpl4_uKtM-TbG11EO5RXlLbLrL7WqPMIy75rJI

Preklad: Drahomíra Čamajová, SAKHom.

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: