nespavosť

Efektívnosť homeopatie pri liečbe nespavosti preukázaná vedeckou štúdiou.

Randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia je zlatým štandardom dôkazu lekárskej liečby. Nespavosť patrí medzi veľmi časté problémy v súčasnosti. Výskumníci v tejto vysoko kvalitnej štúdii preukázali efektívnosť individualizovanej homeopatickej liečby u pacientov trpiacich nespavosťou.

Štúdia zahŕňala 60 mužov a žien vo veku 18-65 rokov, ktorí trpeli chronickou poruchou spánku. Počas štúdie boli pacienti požiadaní, aby si viedli tzv. spánkový denník, v ktorom zaznamenávali šesť faktorov:
1. čas potrebný na zaspanie
2. koľko minút boli v noci hore
3. o koľko minút skôr sa zobudili
4. čas strávený v posteli
5. celkový čas spánku
6. účinnosť spánku

nespavosť

Súčasne sa v štúdii použil Insomnia Severity Index (ISI), osvedčená pomôcka lekárskeho hodnotenia nespavosti na začiatku liečby a o tri mesiace neskôr.

Účinok homeopatík je výrazne vyšší ako placebo

Štúdia vykazuje metodicky bezchybnú účinnosť homeopatie pri poruchách spánku. Autori dospeli k záveru, že účinok homeopatík je v porovnaní s placebom výrazne vyšší.

Homeopatický kritik Edzard Ernst, ktorý opakovane spochybňuje dôkazy homeopatickej liečby, potvrdzuje štúdiu na svojom blogu ako vysoko metodicky kvalitnú a je prekvapený jej výsledkom.

Zdroje:
http://unternehmen-heute.de/news.php… 
https://www.homoeopathie-online.info/studie-homoeopathie-l…/ 
https://www.carstens-stiftung.de/…/homoeopathie-lindert-sch…

Preklad: Drahomíra Čamajová, SAKHom.

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: