homeopatia a antibiotika

Homeopatiká namiesto antibiotík

Štátny parlament dňa 7.11.2019 na základe hlasov vládnych strán CSU a Slobodných voličov schválil žiadosť o vykonaní štúdií s cieľom zistiť ako znížiť používanie antibiotík v lekárskom sektore. Osobitnú úlohu tu hrá homeopatia, ktorá sa v žiadosti uvádza ako jediný spôsob.

Homeopatia a rezistencia na antibiotiká

WHO označila rezistenciu na antibiotiká za vážnu globálnu hrozbu a nalieha, aby sa našli stratégie na zlepšenie predpisovania liekov. Každý rok totiž v nemeckých nemocniciach zomrie na infekcie baktérií odolných voči viacerým antibiotikám približne 1 000 až 1 500 ľudí. Preto je potrebné naliehavo konať.

Štúdia by mala preskúmať možnú pozitívnu úlohu homeopatických prostriedkov, aby sa znížilo alebo čiastočne nahradilo používanie antibiotík.

Okrem vedeckej štúdie o účinnosti homeopatie ide aj o kontroverzné používanie antibiotík v každodennom živote a v poľnohospodárstve.
Odborníci uvádzajú zvýšené a čiastočne necielené použitie antibiotík u ľudí a zvierat ako príčinu šírenia rezistentných patogénov. Bavorské ministerstvo zdravotníctva považuje za dôležité skúmať používanie homeopatických liekov ako náhradu antibiotickej liečby.

Zdroj:
https://www.br.de/nachrichten/bayern/landtagsdebatte-mit-homoeopathie-gegen-multiresistente-keime,RgvUWyb?fbclid=IwAR37UjA8x6telZYuzhW6OdnX3XhpMMRIuD3_CF_mDp0eOcz-Psee1NXtJ_8

Preklad: Drahomíra Čamajová, SAKHom.

Úprava: Mgr. Janette Bakajsová, SAKHom.

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: