Austrálska štúdia o účinnosti homeopatie bola zmanipulovaná

Pri výsluchu austrálskym senátorom Stirlingom Griffom sa, ukázalo, že predstavitelia NHMRC (najvyšší výskumný zdravotný úrad Austrálie) postupovali nevedeckým spôsobom a zmanipulovali výsledky tzv. Austrálskej štúdie. Druhá verzia tejto štúdie (tá, ktorá bola zverejnená) tvrdí, že neexistuje žiadny dôkaz, že homeopatia účinkuje.

 

Protokol bol však upravený až po zozbieraní údajov tak, aby vyšiel tento negatívny výsledok. Kritériá hodnotenia pri každej vedeckej práci musia byť dané dopredu a nesmú byť neskôr upravované. Ak sa to aj stane, musí to byť jasne uvedené a zdôvodnené. To NHMRC zatajila. Členovia komisie NHMRC za pochodu upravovali kritériá a vymysleli kombináciu kritérií, ktorú žiadna vedecká autorita vo svete neakceptuje a je svojvoľná. Neriadili sa ani vlastnými, bežne používanými kritériami, ktoré používali predtým pri hodnotení iných štúdií a metód. Ich postup je v príkrom rozpore s etikou vedeckých postupov.

Na základe týchto svojvoľných a ničím nepodložených kritérií bolo vylúčených zo skúmania 171 zo 176 vedeckých štúdií. Záver komisie NHMRC sa opieral len o 5 vyselektovaných štúdií. Ak by sa použili štandardné vedecké metódy, výsledok správy by musel konštatovať, že 50% štúdií je pozitívnych (v prospech homeopatie), včítane štúdií s vysokou metodologickou kvalitou (https://www.hri-research.org/…/the-…/australian-report-faqs/), asi 5 % je negatívnych a zvyšok je nekonkluzívny (záver nie je priekazný). Veľmi podobný pomer výsledkov štúdií je aj v konvenčnej medicíne.

Táto zmanipulovaná štúdia bola masívne uverejňovaná vo svetových médiách a na jej základe sa urobili závažné rozhodnutia, ako napríklad vyňatie alternatívnej medicíny zo zdravotného poistenia v niekoľkých krajinách a potláčanie alternatívnej medicíny vo svete.

Zdroj: https://www.yourhealthyourchoice.com.au/news-features/science-fact-or-fiction-nhmrc-admits-they-did-not-use-accepted-scientific-methods-2/?fbclid=IwAR13i01pV1fRCY9RMa4CUBhpBQIOj77G6X6J9iBEp3zHF3RnS_7lh9k6PE0

 

Prečítajte si tiež: Kto sa chce dozvedieť pravdu o austrálskej štúdii?

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: