Terapeutický efekt lieku Arsenicum album na leukocyty

Nasledujúci výskum dokázal na bunkovej úrovni hlavnú tézu homeopatie „Similum similimum curentur“- podobné sa lieči podobným. Keďže išlo o oživovanie buniek poškodených oxidom arsenitým homeopatikom arsenicum album(čo je homeopatikum pripravené z oxidu arsenitého).

Na Univerzite Technológie ,katedre Biochémie a technológie potravín v Durbane(Južná Afrika) bol uskutočnený výskum na bunkových kultúrach leukocytov. Išlo o to , že bunkové kultúry sa najprv vystavili vplyvu oxidu arsenitého a následne sa potom liečili homeopatickým arsenicom albom (potencie 6CH,30CH,200CH). Potom sa porovnávali kultúry buniek , ktoré boli len otrávené oxidom arsenitým a kultúry, ktoré po otrávení ošetrili pridaním homeopatika ars.album. Robilo sa štatistické vyhodnotenie prežitia buniek, pomocou merania absorbancií. Zistilo sa , že životaschopnosť buniek, ktoré sa následne homeopaticky preliečili stúpla z 81% na 194%(po 72 hod).Životnosť bola vyššia u buniek , kde sa použila vyššia potencia.Najlepší výsledok sa dosiahol u potencie 200CH.

Štúdia dokazuje , že biochemické metódy( konkrétne metódy na určovanie životaschopnosti buniek) umožňujú vedecky dokázať vplyv homeopatických potencií na ľudské bunky, čo potvrdzuje , že homeopatické potencie majú terapeutický efekt.

Tento výskum uskutočnili : Elaine C.Ive,Ingrid M.S.Couchman a Lalini Reddy.

Pozn. preklad článku ECCH. 

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: