Terapeutický efekt lieku Arsenicum album na leukocyty

  1. Domov
  2. Vedecké štúdie
  3. Terapeutický efekt lieku Arsenicum album na leukocyty

Nasledujúci výskum dokázal na bunkovej úrovni hlavnú tézu homeopatie „Similum similimum curentur“- podobné sa lieči podobným. Keďže išlo o oživovanie buniek poškodených oxidom arsenitým homeopatikom arsenicum album(čo je homeopatikum pripravené z oxidu arsenitého).

Na Univerzite Technológie ,katedre Biochémie a technológie potravín v Durbane(Južná Afrika) bol uskutočnený výskum na bunkových kultúrach leukocytov. Išlo o to , že bunkové kultúry sa najprv vystavili vplyvu oxidu arsenitého a následne sa potom liečili homeopatickým arsenicom albom (potencie 6CH,30CH,200CH). Potom sa porovnávali kultúry buniek , ktoré boli len otrávené oxidom arsenitým a kultúry, ktoré po otrávení ošetrili pridaním homeopatika ars.album. Robilo sa štatistické vyhodnotenie prežitia buniek, pomocou merania absorbancií. Zistilo sa , že životaschopnosť buniek, ktoré sa následne homeopaticky preliečili stúpla z 81% na 194%(po 72 hod).Životnosť bola vyššia u buniek , kde sa použila vyššia potencia.Najlepší výsledok sa dosiahol u potencie 200CH.

Štúdia dokazuje , že biochemické metódy( konkrétne metódy na určovanie životaschopnosti buniek) umožňujú vedecky dokázať vplyv homeopatických potencií na ľudské bunky, čo potvrdzuje , že homeopatické potencie majú terapeutický efekt.

Tento výskum uskutočnili : Elaine C.Ive,Ingrid M.S.Couchman a Lalini Reddy.

Pozn. preklad článku ECCH. 

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému:
Menu