Štúdia ukazuje, že spokojnosť pacientov s homeopatickou liečbou je vyššia v porovnaní s tradičnou liečbou

Táto štúdia je časťou celonárodného hodnotenia komplementárnej medicíny vo Švajčiarsku [2]  a je financovaná Spolkovým úradom zdravotníctva vo Švajčiarsku [3].

Hlavným cieľom tejto štúdie [1] je zistiť a porovnať spokojnosť pacientov a zaznamenanie vedľajších účinkov pri homeopatickej liečbe a tradičnej liečbe. Výsledky ukazujú, že celková spokojnosť pacientov je podstatne vyššia pri homeopatickej liečbe ako pri tradičnej.
Homeopatická liečba bola vnímaná ako terapia s nízkym rizikom s dvoj až trojnásobne menšími vedľajšími účinkami v porovnaní s tradičnou liečbou.

 

Linky:

[1] Patient satisfaction and side effects in primary care: An observational study comparing homeopathy and conventional medicine

[2] Programme Evaluation of Complementary Medicine PEK

[3] Swiss Federal Office of Public Health

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: