Som ako cudzinec, ktorého svet neprijal

Prípad Umbilical cord a Amniotic fluid

Nepôjdem do všetkých detailov prípadu, pretože tu nie je na to priestor a nie je to ani podstatné. B. mala 37 rokov a jej najväčší problém bol jej hlboký pocit, že ju vynechali z toľkých dôležitých vecí a pocit obrovskej túžby po niečom, čo jej bolo neznáme. Skoro ako cnenie po domove, ale bez opustenia domova.  Povedala, že sa cítila izolovaná od sveta a od seba samej.  Mala pocit, že nepozná veľmi dobre samú seba, že je cudzinec  a že tento svet ju neprijal. Povedala tiež, že si  tu nezaslúži byť, ale túžila, bažila  po nejakej nepoznanej veci, a to u nej vyvolávalo pocit depresie.

Jej rodičia už obaja zomreli a keď som sa spýtala, či je tento pocit smútok za nimi, povedala: „Nie, myslím, že som sa tak cítila vždy.“

Predpis: Umbilicus humanus

Esencia tohto homeopatika je: byť oddelený od zdroja a od seba. Problémy identity, vlastnej hodnoty, patriaci a nepatriaci, urobené chyby. Cnenie za domovom, spojenia/oddelenia a pocit straty.

Prvá kontrola:  hneď po homeopatiku, mala veľmi živý sen. Našťastie si viedla diár a dovolila mi to tu použiť:

„Videla som sa ako anjel, oblečená v červenom, s červenou a modrou stuhou zviazanou okolo hrude. Bola som maličký anjel. Po mojom sne som si spomenula na rozprávku o najmenšom anjelovi, ktorú mi čítala moja mama, keď som bola malá. Vždy mi ho bolo ľúto, keďže v nebi neboli žiadni iní anjeli v jeho veku. Malý anjel dáva malému Ježišovi drahocenné poklady, ktoré si so sebou priniesol do neba z jeho života na zemi. Potom som premýšľala, s čím sa bude hrať neskôr. O môj bože, aký smutný príbeh! Spomenula som si, že som videla moju mamu plakať, keď mi to naposledy čítala.“

Predpis: žiadne homeopatikum (pri skúške homeopatika bolo veľa predstáv o anjeloch)

Druhá kontrola: týždeň alebo dva po našom stretnutí mala moja klientka návštevu: sestru svojej matky. Ďalší zápis z denníka:

„Nikdy som nepovedala nikomu z mojej rodiny o mojich pocitoch o sebe samej, ale rozhodla som sa, že je čas sa o ne podeliť. Po rozhovore s mojou tetou o tom, čo sa so mnou deje, mi povedala, že som mala brata-dvojičku, ktorý zomrel, keď sme mali iba tri týždne. Bola som šokovaná. Nemôžem tomu uveriť, ale všetko to dáva zmysel.  Uvedomujem si, aká som musela byť smutná, keď neprežil, pretože sme spoločne prežili celý príchod do života. Konečne  viem, prečo mám tento hlboký pocit straty. Je to prázdny priestor okolo mňa, iba som to nevedela pomenovať. Akoby som si na brata spomenula a keď som sa pozrela do zrkadla, mala som dojem, že je tam on a nie ja a že on je ten, kto žije a ja som  tá, ktorá zomrela. Keď to teraz píšem, plačem. Je to pocit, akoby tento smútok bol taký hlboký a povedomý a teraz ho už viem pomenovať. Vždy som ho mala a cítim sa smutná aj šťastná zároveň, že už viem, skadiaľ to pochádza.

Spýtala som sa, či jej sen o anjelovi mohol byť o jej bratovi a prišli slzy. Povedala, že jej to dáva veľký zmysel: Smútila som za tým celý svoj život, ale nevedela som, čo to bolo.“

Predpis: Aqua Amniota Humana

Pokračovala som s homeopatikom Amniotic fluid (plodová voda), pretože je to homeopatikum, ktorý nás vezme späť na miesto, kde sme boli sformovaní a súvisí s hlbokým smútkom. Pri jeho skúške sa objavila téma návratu do maternice, získanie informácií z plodovej vody o tom, ako sme boli stvorení, získavanie informácií počas procesu formovania. Prišla som na to, že tieto dva homeopatiká môžu často nasledovať jedno po druhom. Je to akoby jedno viedlo k druhému.  Homeopatikum Umbilical cord (pupočná šnúra) jej dovolil dostatočne sa otvoriť na to, aby sa porozprávala s rodinou.

Tretia kontrola: napísala:

„Teraz trúchlim za ním, smútim nad sebou aj kvôli mojej mame, ktorá zomrela bez toho, aby mohla uvoľniť svoju bolesť. Teraz rozumiem jej odstupu, ktorý odo mňa mala. Stále to bolí, ale už to chápem. Kiež by bola schopná sa so mnou o tom rozprávať, kým tu bola.“

Predpis: žiadne homeopatikum

Štvrtá kontrola: po niekoľkých mesiacoch, prišla na ďalšiu konzultáciu a vyzerala veľmi energicky. Povedala, že keď opadla vina, ktorú niesla za to, že ona prežila, uvoľnil  sa v nej nejaký druh magickej energie, cítila ako znovuzrodená a chcela sa o to so mnou podeliť.

Kľúčové slová: izolovaná, neprijatá, úmrtie dvojičky, clivosť za domovom, identita

Autor: Mellissa Assilem

Z anglického originálu preložila Iveta Svitková

http://www.interhomeopathy.org/feeling-left-out-a-case-of-umbilical-cord-and-amniotic-fluid

Foto: pixabay.com

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: