Vedecké štúdie potvrdzujúce účinnosť homeopatík

V roku 1991 bola v British Medical Journal uverejnená metaanalýza skúmajúca 107 štúdií účinnosti homeopatických liekov, pričom 81 z nich preukázalo pozitívny účinok homeopatie (1). Z najlepších 22 štúdii, spĺňajúcich najprísnejšie kritéria preukázalo účinnosť 15 z nich. Vedci prišli k nasledovnému záveru:

 

“Dôkazy, ktoré táto štúdia preukázala by mohli postačovať k tomu, aby sa pri určitých indikáciách homeopatia uznala ako bežná liečba. Množstvo pozitívnych dôkazov medzi najlepšími z nich nás prekvapilo”.

V najznámejšom vedeckom medicínskom časopise Lancet uverejnená metaanalýza “Are the clinical Effects of Homeopathy Placebo effects?” prichádza k záveru, že homeopatické lieky mali   2,45x lepší terapeutický účinok ako placebo (2).

 

Mnoho klinických výskumov publikovaných v recenzovaných časopisoch preukázalo pozitívne klinické výsledky homeopatie (4), a to najmä pri liečbe respiračných alergií ( 5), chrípky, (6) fibromyalgie (7,8), reumatoidnej artritídy, (9) detskej hnačky, (10) pooperačných chirurgických zákrokoch brucha, (11) porúch pozornosti (12), a znížení nežiadúcich účinkov konvenčnej liečby rakoviny (13). Okrem takmer sto pozitívnych klinických štúdií zrealizovaných formou dvojitého slepého pokusu, aj veľké možstvo základných štúdií potvrdilo biologickú aktivitu homeopatických liekov (14, 15).

 

1. J. Kleijn, P. Knipschild, and G. TerRiet, “Clinical Trials of Homeopathy,” British Medical Journal, February 9, 1991, 302:316-323.

2. K. Linde, N. Clausius, G. Ramirez et al, “Are the clinical Effect of Homeopathy Placebo Effects? A Meta-analysis of Placebo-Controlled Trials,” Lancet, September 20, 1997, 350:534-843.

3. David Reilly, Morag Taylor, Neil Beattie, et al., „Is Evidence for Homoeopathy Reproducible?“ Lancet, December 10, 1994, 344:1601-6.

 (4) Lüdtke R, Rutten ALB. The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analyzed trials. Journal of Clinical Epidemiology. October 2008. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.06/015.

 (5) Ullman, D, Frass, M. A Review of Homeopathic Research in the Treatment of Respiratory Allergies. Alternative Medicine Review. 2010:15,1:48-58. http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/15/1/48.pdf

(6) Vickers AJ. Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like syndromes. Cochrane Reviews. 2009.

(7) Bell IR, Lewis II DA, Brooks AJ, et al. Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo, Rheumatology. 2004:1111-5.

(8) Fisher P, Greenwood A, Huskisson EC, et al., „Effect of Homoeopathic Treatment on Fibrositis (Primary Fibromyalgia),“ BMJ, 299(August 5, 1989):365-6.

(9) Jonas, WB, Linde, Klaus, and Ramirez, Gilbert, „Homeopathy and Rheumatic Disease,“ Rheumatic Disease Clinics of North America, February 2000,1:117-123.

(10) Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D, Homeopathy for Childhood Diarrhea: Combined Results and Metaanalysis from Three Randomized, Controlled Clinical Trials, Pediatr Infect Dis J, 2003;22:229-34.

(11) Barnes, J, Resch, KL, Ernst, E, „Homeopathy for Post-Operative Ileus: A Meta-Analysis,“ Journal of Clinical Gastroenterology, 1997, 25: 628-633.

(12) M, Thurneysen A. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005 Dec;164(12):758-67. Epub 2005 Jul 27.

(13) Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2.

(14) Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies–a systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2007 Jun;15(2):128-38. Epub 2007 Mar 28.

(15) Endler PC, Thieves K, Reich C, Matthiessen P, Bonamin L, Scherr C, Baumgartner S. Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10-23: a bibliometric study. Homeopathy, 2010; 99: 25-36.

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: