Nová randomizovaná, placebom kontrolovaná dvojitá slepá štúdia zrealizovaná na 30-tich klinických miestach v USA na 232 pacientoch zistila, že účinok intraartikulárnych injekcií homeopatických komplexných liekov Traumeel (Tr14) a Zeel (Ze14) bol porovnateľný s konvenčnými liekmi používanými pri liečbe bolesti pri osteoartritíde kolena.

Porovnanie veľkosti účinku liekov Traumeel a Zeel voči injekciám s placebom ukázalo konzistentný benefit zníženia bolesti na škále WOMAC v rozsahu 0,25 až 0,30 v priebehu 99 tich dní, počas ktorých sa štúdia realizovala.
Účinok konvenčných alopatických liekov bol nasledovný:
perorálne nesteroidné antiflogistiká – 0,23 u diclofenacu, 0,15 u ibuprofenu, 0,09 u naproxenu a 0.04 u celecoxibu.

Zdroj: http://www.mdedge.com/rheumatologynews/article/101159/osteoarthritis/eular-intra-articular-traumeel-and-zeel-injections

Foto: pixabay.com

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: