Premietanie filmu Len jedna kvapka v Košiciach

V dňoch 15. – 16.decembra 2017 sa Slovenská komora homeopatov zúčastnila tradičnej košickej výstavy zameranej na zdravý životný štýl pod názvom „Zdravé vianočné trhy“. V rámci sprievodného programu sme zorganizovali premietanie dokumentárneho filmu Len jedna kvapka, na ktoré prišli priaznivci homeopatie aj ľudia bez osobnej skúsenosti s touto metódou.

 

Po úspešnej bratislavskej premiére, ktorá sa konala na jar tohto roku, to bolo v poradí druhé verejné a rovnako úspešné premietanie. Seminárna miestnosť, v ktorej sa film premietal, sa rýchlo zaplnila do posledného miesta. Bezprostredne po ukončení premietania sme sa zúčastnených pýtali na ich dojmy a názor. Ocenili spracovanie dokumentu aj jeho obsahovú stránku. Film ich zaujal a inšpiroval natoľko, že by privítali možnosť ďalšieho verejného premietania v rámci Košíc, na ktoré by radi pozvali svojich známych a rodinných príslušníkov.

Film Len jedna kvapka zožal veľký úspech nepochybne aj vďaka svojmu objektívnemu pohľadu a vyváženosti informácií. Poskytuje priestor k vyjadreniu homeopatov, vedcov, skeptikov i samotných pacientov. Poukazuje na fakt, že v niektorých krajinách sveta je spolupráca klasickej medicíny a homeopatie už bežnou každodennou realitou.

Účasť na výstavách a akciách tohto druhu je dobrou príležitosťou na to, aby sa homeopatia dostala nielen do povedomia ľudí, ale aby sa stala aj súčasťou ich životného štýlu.

Spracovali: Mgr. Janette Bakajsová, SAKHom., Drahomíra Čamajová, SAKHom.

Foto: Peter Zajaroš

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: