Andreas Bjorndal

Webinár 29. – 30. 8. 2020

Záujem homeopatov sa v súčasnosti presunul zo zamerania na „charakteristické príznaky či kľúčové slová“ na „témy, esenciu liekov a skupín liekov“, na „taxonomické systémy a evolučné skupiny“. Holistické pochopenie ríš a ich vývoja sa stalo dôležitým kľúčom na nájdenie najlepšieho možného simillima pre našich klientov. Najnovší vývoj v taxonómii priniesol úžasné výsledky pre rýchly a presný predpis rastlín (Jan Scholten). V ríši zvierat vidíme tiež explóziu nových homeopatických liekov spojených s ich hlbším pochopením (mlieka, vtáci, ryby, hmyz, plazy, mäkkýše…).

Minerálna ríša je základom pre rastliny a živočíchy

V tieni záujmu zostala minerálna ríša, ktorá je v skutočnosti základom pre rastlinnú a živočíšnu ríšu a v súčasnosti je najmenej preskúmaná. Celé jej skupiny sú nám neznáme. Áno, máme dobrý prehľad o 118-tich prvkoch periodickej tabuľky prvkov. Poznáme aj mnohé z ich solí. Ale zvyšok minerálnej ríše, okrem kyselín je takmer neznáme.

minerálna ríša, uhlík

Stavebné kamene minerálneho kráľovstva

118 prvkov v rôznych kombináciách sa kombinuje v 7 hlavných kryštálových štruktúrach s 32 podštruktúrami do minerálov, ktorých je 5562. Toto sú skutočné stavebné kamene minerálneho kráľovstva. Tieto minerály tvoria všetky horniny. Skaly (kamene) majú 3 rôzne pôvody a tvoria veľkú časť minerálnej ríše. Táto ríša má veľa podskupín. Predovšetkým 7 kryštálových štruktúr a okrem nich amorfný systém. Okrem nich skupiny ako sú vyvreté horniny, sedimentárne horniny, metamorfované horniny, skupiny, ktoré súvisia s miestom, prírodnými javmi, meteory, vody, plyny, soli, kyseliny, drahokamy, fosílie a iné biominerály.

Na základe provingov 30-tich minerálov (15 drahokamov), 7 kryštálových štruktúr a 5 ďalších štruktúr a pomocou vyliečených prípadov nám Andreas N. Bjørndal poskytne veľký prehľad o celej minerálnej ríši a o tom, ako rozpoznať hlavné skupiny a homeopatické lieky, ktoré do nich patria.

Bližšie informácie o webinári: https://www.akademiahomeopatie.sk/andreas-bjorndal-mineralna-risa-stale-neznama/

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: