V malebnom prostredí historickej Levoče sa v dňoch 6.-9.júla 2017 konala letná škola homeopatie. Prednášala  Dr. Oľga Fatula z Moskvy, uznávaná odborníčka na živočíšnu ríšu. Atraktívna téma zvierat pritiahla účastníkov a homeopatov z Čiech, Poľska a Slovenska, ktorí sa zišli v hojnom počte a v družnej slovanskej atmosfére strávili spolu štyri inšpiratívne dni.

Na množstve prípadov a ich analýz, opierajúc sa o Scholtenovu a Sankaranovu metódu, nám Oľga ukázala nové poznatky a osobné skúsenosti z praxe a provingov. Veľmi nás to obohatilo a posunulo vo vnímaní živočíšnej energie. Počas štyroch dní nás systematicky viedla jednotlivými skupinami živočíchov. Priblížila nám ich zdroj a atmosféru, ako aj spoločné témy jednotlivých skupín:  vodných živočíchov – mäkkýšov a rýb, obojživelníkov, plazov, cicavcov, hmyzu, motýľov a vtákov. Oľga nám ukázala rozdiely medzi jednotlivými skupinami zvierat a ako sa líšia od rastlín a minerálov. „Na rôzne obdobia nášho života potrebujeme homeopatické lieky z rôznych ríš. Je preto potrebné vedieť určiť, ktorá osobnosť v človeku má problém. U každého klienta môžeme vidieť naraz niekoľko osobností, lebo všetci máme prácu, rodinu, priateľov. Otázkou je, ktorá z osobností potrebuje dnes pomôcť?“

Veľkým obohatením boli pre nás témy rýb, ktoré sú doposiaľ v homeopatii takmer neznáme. Ako Oľga zdôraznila, často sa v praxi mýlia s rastlinami a minerálmi z periódy železa. Prednášajúca nás zaujala aj prepájaním systému minerálnej tabuľky prvkov podľa Jana Scholtena so živočíšnou ríšou. „Tabuľka je vzorec evolúcie. Je ako osnova, o ktorú sa opierame a skrze ňu sa môžeme pozerať na všetky ríše. Každá ríša a skupina má svoju analógiu v tabuľke.“  Pre ryby je charakteristická synchronicita a slovo „spolu“, preto ich zaradila do 7. štádia. Veľa z nich však bude aj v 8. štádiu, lebo odolávajú veľkému tlaku a sú vytrvalé, napríklad úhor európsky. Podľa jej doterajších skúseností je pre ryby dôležitý úspech a materiálne zabezpečenie.

Ďakujeme Oľge za všetky jej cenné informácie a organizátorom za jej pozvanie, ako aj za celý priebeh letnej školy a zážitkový sprievodný program. Atmosféra bola obzvlášť príjemná a družná, o čom svedčili aj spokojné tváre účastníkov. Na záver pripájam pár ohlasov a tešíme sa ďalšie stretnutia s ňou.

Janette Bakajsová

Autor fotky: Miriam Stanková

Letná škola bola veľmi inšpirujúca. Bolo milé počuť namiesto angličtiny ruštinu, dokonca sa mi vybavili rôzne nepoužiteľné slová zo školských čias. Lektorka bola skvelá, plná energie a jej vedomosti boli až neuveriteľné. V priebehu pár dní sme dostali množstvo podnetných, nikde nepublikovaných informácií a ukázala nám súvislosti, ktoré pomôžu v ďalšej práci. Som naozaj rada, že som sa zúčastnila.

Pavlína Hollá

Seminár sa mi veľmi páčil. Prednášajúca Oľga Fatula veľmi pekne energicky a prehľadne sprevádzala účastníkov seminára rôznymi stupňami vývoja nielen v homeopatii, ale aj v každej z ríš. Mali sme jedinečnú možnosť prechádzať jej vyriešené video prípady, ktoré spájala so systémom Jana Scholtena a priblížila nám jej dlhoročné skúsenosti. Prechádzali sme tabuľkou minerálov, porovnávali fázy a subfázy u rastlín a ukázala nám ako vieme takmer každý homeopatický liek zaradiť podľa jeho vlastností na každej úrovni. Najviac sa mi páčil záver o motýľoch.

Oľga Kancírová

Zahraničný seminár s Oľgou Fatulou bol naozaj výborný. Prebrať zvieraciu ríšu takto profesionálne bol homeopatický zážitok. Prednášajúca dokázala s veľkým talentom podať obrazy liekov a skupín z ríše zvierat. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť. 

Olívia Schriffel

Prednáška pani Oľgy Fatuly je zaujímavá iným prístupom k jednotlivým prípadom a zdôvodnenie výberu lieku mi pripadá také blízke, slovanské, hoci jej informácie sú pre väčšinu nás zúčastnených nové. Tak si myslím, že môžu ľutovať všetky homeopatické duše, ktoré tu nie sú s nami, lebo nič sa neopakuje a nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.

Alena Prokešová              

Veľká vďaka za vynikajúci seminár o homeopatických liekoch z rastlinnej ríše, za úplne nové poznatky a názory. Ale pani Oľga je nielen výborná homeopatka, ale aj krásna, decentná a zároveň silná žena a nám srdcom i jazykom blízka slovanka. Bolo mi česťou zúčastniť sa seminára v Levoči a pevne verím, že budú nasledovať ďalšie.

Adriana Šercelová

Ďakujem veľmi pekne za krásny zážitok, ktorý som si odniesla z Vášho seminára, znamenalo to pre mňa veľa nových informácii zo zvieracej ríše homeopatických liekov, budem sa tešiť nabudúce.

bodkatina@hotmail.com

Drahá Oľga, zo srdca ďakujem za bohatstvo vašej duše, o ktoré ste sa so mnou podelili. Spomínam v láske.

Renáta Peterčáková

Seminár v Levoči bol jeden z najlepších seminárov, ktorých som sa doposiaľ zúčastnila. Nádherný prehľad liekov živočíšnej ríše ma inšpiroval a dal mi nápady na riešenia mojich nevyriešených prípadov. Verím, že sa na Slovensko čoskoro vrátite. Ďakujem.

Slavka Pástorová

Dobrý deň. Tieto štyri dni v Levoči boli pre mňa nie len seminárom, ale hlavne zážitkom. Mala som pocit, že to trvalo len chvíľku. Bolo to vynikajúce. V posledný deň, keď pani Oľga Fatula hovorila o motýľoch a ich lantanoidnej kvalite, som bola dojatá. Veľmi sa mi to celé páčilo. Ďakujem, že som tam mohla byť.

Erika Dorociaková

Dear Olga, Thank you very much for an impressive seminar in Levoča (Slovakia). We have learned a lot of new information (both rational and sensation) on animal remedies and were impressed with the experience you could share with us. Your point of view in which you link animals to the periodic table and thus systematize the knowledge is also very helpful. Also, thank you for your site and the information you share publicly. Hope, we get to meet you soon again.

Dagmar Ferencziová

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: