Pozývame Vás na trojdňový seminár s Dr. Alexom Leupenom, na ktorom bude hovoriť o témach a charakteristických znakoch jednotlivých ríš a veľkých skupín homeopatických liekov, ako sú minerály, rastliny, živočíchy, huby, nozódy, imponderabilia a sarkódy, včítane brušných nozód. Bude ich ilustrovať veľkým výberom prípadov zo svojej 28 ročnej praxe.

Alex Leupen intenzívne spolupracoval s Janom Scholtenom štvrť storočia, preto je dobre zoznámený s Periodickým systémom. Od roku 1990 pracuje ako homeopatický lekár v Homeopatickom lekárskom centre v Utrechte spolu s ďalšími siedmimi homeopatickými lekármi, včítane zakladateľa tohto centra, Janom Scholtenom. V rokoch 1994-2006 bol Alex koordinátorom Tréningu homeopatických lekárov v Holandsku. Od roku 2008 je koordinátorom a učiteľom nového základného tréningu lekárov v Holandsku.

Spravuje interaktívnu webovú stránku holandsky hovoriacich homeopatov, kde poskytuje prípady, aktuálne homeopatické a medicínske informácie, mediuuje diskusie medzi homeopatmi a pomáha riešiť ťažké prípady. Spolu s Janom Scholtenom a inými kolegami posledných 20 rokov prednáša na seminároch o praktickom používaní Periodického systému, čeľadí rastlín a nozód. V roku 2010 dostal ocenenie od Holandskej lekárskej homeopatickej asociácie za jeho dlhodobú angažovanosť v homeopatickom vzdelávaní od roku 1994.

Dr. Leupen je zástanca integrálnej medicíny (integrative medicine). Okrem homeopatického lieku predpisuje aj vitamíny a výživové doplnky na základe krvných testov. Pacientom poskytuje aj poradenstvo v oblasti výživy, cvičenia a stresu.

Miesto: Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava.

Časový plán: 22. 2. 2019: Registrácia účastníkov 11.00 – 12.00, Prednášky od 12.00 do 18.00 hod. 23. 2. 2019: 9.00 do 17.30 hod. 24. 2. 2019: 9.00 do 14.00 hod.

Poplatok za seminár: 95,- EUR (členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10,- €).

Ďalšie informácie ohľadne organizácie a možnosti ubytovania nájdete na stránke https://www.akademiahomeopatie.sk/event/alex-leupen/

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: