We invite you to the 3rd seminar of Michal Yakir in Slovakia dedicated to 2nd column of her table: Arales, Arecales (Monocots) and Hamamelids with orders Urticales, Hamamelidales, Juglandales, Fagales (Dicots).

Dr. Michal Yakir bola predsedníčkou Izraelskej asociácie pre homeopatiu a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu tejto organizácie. Už 25 rokov pracuje ako homeopatka. Od začiatku svojej homeopatickej praxe hľadala súvislosť medzi homeopatickými liekmi a prírodnými zákonmi, ktoré sa prejavujú u rastlín v ich evolučnom vývoji a ich botanickej klasifikácii. Mnoho rokov skúmala tieto otázky, až nakoniec vznikla v spolupráci s jej kolegami fascinujúca syntéza homeopatického, botanického a psychologického pohľadu na prírodu. Ich integrácia viedla k vzniku Tabuľky rastlín. Táto tabuľka rastlín vznikala 15 rokov a predstavuje prehľad materie mediky, ktorá má jasnú štruktúru. V máji 2013 bolo venované jej tabuľke rastlín celé číslo známeho medzinárodného internetového časopisu Interhomeopathy.

Veľmi výstižné zhrnutie prvého seminára napísala Mgr. Jana Marušáková: http://homeopatharmonie.cz/blog/system-rostlin-v-homeopatii-podle-michal-yakir/

Stránka Dr. Michal Yakir: www.homeopathy-plants.com

Miesto:
Ekonomická univerzita (Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava). Z hotela Nivy alebo Echo sa tam dostanete autobusom 98, ktorý ide cez Bajkalskú ulicu. Vystúpte na prvej zastávke za mostom cez Dunaj. Na opačnej strane cesty ako je zastávka je Ekonomická univerzita.

Časový plán:
Piatok 8. 9. 2017 : registrácia od 11:00, prednáška začne o 12:00 do 18:30, dve prestávky.
Sobota 9. 9. 2017  prednáška od 9:00 do 13:00, obed od 13:00 do 14:30, prednášky od 14:30 do 18:30 s kratšou prestávkou                                                        
Nedeľa 10.9. 2017  prednáška od 9:00 (bez obedňajšej pauzy) do 13:30, dve kratšie prestávky.

Poplatok za seminár:
3-dňový seminár: 95,- EUR. Študenti SAKH, členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10 €. Študenti SAKH majú vstup aj na základe semestrálnych platieb.

Ubytovanie:
Máme rezervované izby v hoteli Nivy. Ak máte záujem o ubytovanie, nahláste to v mailovej správe. Skupinová cena je 50 € za dvojposteľovú izbu a 35 € za jednosposteľovú izbu.

Tabuľka rastlín:
V prihláške, prosím, uveďte, či máte záujem o tabuľku rastlín v slovenskom jazyku, ktorá sumarizuje systém Michal Yakir. Je to dvojstranová farebná tabuľka formátu A3. Jej cena je 12 €. Pripravíme len taký počet tabuliek, koľko bude objednaných. Cena tabuľky v anglickom jazyku je 19,80 €.

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com
Mobil: 0948 127 733

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: