Homeopatická liečba vhodná pre deti

homeopaticka liecba deti

V dobe nadužívania antibiotík a iných chemických liekov sa čoraz viac rodičov rozhoduje pre homeopatickú liečbu detí u ako prírodnú liečbu bez nežiadúcich účinkov. V súčasnosti v mojej praxi majú deti väčšie zastúpenie ako ich dospelí rodičia.

Homeopatickú pomoc tiež rodičia vyhľadávajú, keď už klasická forma liečby nezaberá, alebo sa zdravotný problém často opakuje a stáva sa chronickým. Z môjho pohľadu je homeopatia najvhodnejšou formou alternatívnej liečby, pretože v homeopatii vyberáme homeopatikum na základe symptómov, ktoré nám ukazuje telo a nie na základe medicínskej diagnózy. Homeopat sa teda pri výbere homeopatika orientuje podľa konkrétnych symptómov konkrétneho jedinca, pretože u každého dieťaťa sa rovnaké ochorenie môže prejavovať úplne inými fyzickými prejavmi a správaním. Presne tieto informácie homeopata počas homeopatickej konzultácie do detailu zaujímajú.

Homeopatická konzultácia prebieha za prítomnosti rodiča.

Do poradne k nám prichádzajú deti od najmenších bábätiek až po tínedžerov. Homeopatická konzultácia je homeopatický rozhovor, ktorý do určitého veku prebieha za prítomnosti rodiča. Dieťatku, ktoré už vie rozprávať, sú kladené bežné otázky typu aké má obľúbené jedlo, hračku, kamaráta, čo najradšej robí, čím chce byť, keď vyrastie a to všetko s cieľom bližšieho spoznania malého klienta. Aj keď v prípade bábätiek a menších detí prebieha rozhovor s rodičom, dôležité je pre homeopata dieťa vidieť a pozorovať jeho správanie. Každé sa v poradni správa inak. Niektoré je plaché a schováva sa za matku, iné už pri vstupe do poradne kričí, že chce ísť domov, ďalšie sa bez ostychu vyzuje a vrhne sa na pripravené hračky, prípadne mi začne otvárať zásuvky a „rozoberať“ poradňu. Aj toto sú pre homeopata symptómy, ktoré mu pomáhajú pri určení správneho homeopatika.

homeopaticka konzultacia

S väčším dieťaťom cca. od 9 rokov sa striedavo rozprávam s ním a rodičom. Často požiadam rodiča, aby na chvíľu vyšiel z miestnosti a nechal nás s dieťaťom osamote. No aj u väčších detí je dôležité pozorovať, ako sa dieťa správa bez prítomnosti rodiča. Raz som mala na konzultácií 10-ročného chlapca, ktorý sa po odchode mami z miestnosti roztriasol, rozplakal a nedokázal povedať ani slovo. Samozrejme mamu som hneď zavolala späť a jeho sennú nádchu vyliečilo homeopatikum Natrium muriaticum.

Pri výbere správneho homeopatika používa homeopat repertórium v elektronickej alebo knižnej podobe a zužuje mu výber vhodných homeopatík. Homeopatia je celostná liečba, jej úlohou je podporiť fyzické a psychické mechanizmy organizmu, aby sa zbavil ochorenia vlastnými silami a prirodzenou cestou sa vrátil späť do rovnováhy. Homeopat vyberá pre dieťa jedno celkové individuálne homeopatikum, indikované presne na mieru podľa fyzických symptómov, správania a povahy dieťaťa.

V homeopatii hľadáme a liečime príčinu problému.

Preto sa pýtame, odkedy dieťatko ochorením trpí, čo mu predchádzalo, čo sa mu vtedy v živote dialo alebo zmenilo. Deti začnú byť často choré pri nástupe do škôlky. Vtedy podrobnejšie rozoberáme situáciu z pohľadu správania dieťaťa, jeho povahy a fyzických problémov. Z desiatich detí so zníženou imunitou dostane každé jedno individuálne homeopatikum vybrané presne na mieru jeho fyzickým ťažkostiam a správaniu.

Chorobnosť sa môže prejavovať rôzne. Zatiaľ čo jedno dieťa bude mať časté zápaly dýchacích ciest prejavujúce sa tečúcimi hlienmi z nosa, inému bude prechladnutie prechádzať opakovane na dolné dýchacie cesty, ďalšie bude trpieť častými angínami, prípadne zápalmi uší. Napríklad ak problémy začali pri nástupe do škôlky po odlúčení od matky, dieťa je plačlivé, má rado utešovanie a poľutovanie, má časté infekcie uší a horných dýchacích ciest so žltými alebo zelenými výtokmi, môže byť použité homeopatikum Pulsatilla. Na homeopatikum Calcarea phosphorica je dobre myslieť v tom prípade, keď sa dieťa bojí začleniť do nového kolektívu, nevie, čo môže od škôlky, spolužiakov a učiteliek očakávať a z fyzických problémov sa objavujú najmä bolesti hlavy alebo rastové bolesti nôh.

Konzultácia trvá v priemere jeden a pol hodiny, po ktorej dieťa odchádza s homeopatikom vybraným priamo na mieru.

Potenciu (riedenie) a dávkovanie vždy odporučí homeopat individuálne. Reakcia na homeopatikum u dieťaťa je veľmi individuálna. Je potrebné brať do úvahy závažnosť ochorenia, ako dlho dieťa problémami trpí. Na liečbu niekoľkoročných problémov je potrebný dlhší čas. Každý organizmus je individuálny a potrebuje rozdielny čas na vyliečenie. Z pravidla objednávame dieťa na kontrolu o 6 týždňov po prvej konzultácii. Počas tejto doby by už mali nastať určité viditeľné zmeny v priebehu ochorenia, prípadne správania.

homeopatikum

Na základe výsledkov kontrolnej konzultácie sa pokračuje v liečbe s vybraným homeopatikom, prípadne sa upraví dávkovanie alebo potencia. Ak je potrebné, vyberie sa iné homeopatikum a následne sa dohodne ďalšia kontrolná konzultácia o 6 týždňov. V ideálnom prípade sa skonštatuje, že malý klient je vyliečený a nie je potrebné pokračovať ďalej v homeopatickej liečbe. Pred nedávnom som mala taký prípad 9 ročného chlapčeka, ktorý dva mesiace trpel úzkosťami pri zaspávaní. Búchalo mu srdce a mal strach, že zomrie. Po jednej dávke dvoch homeopatických globuliek homeopatika Elaps rozpustených v ústach u mňa v poradni sa úzkosti viac nevrátili.

Homeopatiká urýchlia vyliečenie akútneho ochorenia u detí.

Homeopatiká sa u detí používajú aj pri akútnych stavoch, to znamená pri bežných detských ochoreniach ako sú chrípky, virózy, prerezávanie zúbkov, atď. Homeopatiká v tomto prípadne môžu významne urýchliť priebeh vyliečenia ochorenia. Konzultácia s homeopatom môže prebehnúť aj telefonicky. Homeopat sa bude podrobne zaujímať o priebeh akútneho ochorenia a o zmenu v správaní dieťatka. Bude chcieť vedieť presne, čo bolí, kde bolí, ako bolí, ako je na tom dieťa energeticky, či je ospalé alebo nemôže spať, ako sa správa, čo chce/nechce robiť, či má/nemá smäd, čo mu jeho stav zlepší/zhorší. Všetky tieto informácie sú dôležité pre správny výber homeopatického lieku.

To isté platí aj v tomto prípade a síce, že desiatim deťom napríklad s problematickým prerezávaním zúbkov môže pomôcť desať rozličných homeopatík. Napríklad známe homeopatikum Chamomilla nie je jediné vhodné homeopatikum na tento problém. V homeopatickom repertóriu ich máme na výber z vyše 100 druhov. Chamomilla môže pomôcť 50% deťom s problematickým prerezávaním zubov, pretože tieto deti sa pri prerezávaní zúbkov dostanú do obrazu tohto homeooatika. To znamená, že sú podráždené, nevedia zaspať, často sa v noci budia, neplačú, ale vrieskajú a upokojí ich iba rýchle nosenie.

Druhá polovica detí s problematickým prerezávaním zubov bude v obraze iného homeopatika, pretože sa inak správajú, chcú robiť niečo iné, napr. môžu skôr vzlykať ako vrieskať, alebo chcú byť radšej v pokoji pri svojej mamičke. V týchto prípadoch homeopatikum Chamomilla nebude účinkovať. V mojej praxi predpisujem často na tento problém okrem Chamomilly homeopatikum Calcarea carbonica, keď je dieťa skôr pokojnejšiee a pomalšie, prípadne Magnesium muriaticum, keď má dieťatko počas prerezávania zúbkov zápchu alebo ťažšie trávi mlieko.

V súčasnosti máme k dispozícií už okolo 7 000 homeopatík.

Vyrobené sú z rôznych zdrojov. Jednu časť homeopatík tvoria minerály. Predstavte si chemickú tabuľku prvkov, máme vyrobené homeopatikum z každého z nich. Ďalšiu početnú skupinu tvoria homeopatiká vyrobené z rastlín. Tých máme najviac druhov. Používame tiež homeopatiká zo zvierat, cicavcov, hmyzu, vtákov atď. U každého dieťatka hľadám na základe symptómov homeopatikum vyrobené z jedného tohto zdroja. Minerály predpisujeme hlavne menším deťom a bábätkám. Ak v obraze dieťatka vidíme viacero prvkov naraz a jeho prípad je komplikovanejší, prichádza na rad rastlinné homeopatikum. U detí, ktoré dobre reagujú na homeopatiká vyrobené zo zvierat, vidíme viac súťaživosť, hyperaktivitu a problémové správanie.

homeopaticke globulky

V dnešnej dobe sa najčastejšie stretávam s deťmi, ktoré potrebujú homeopatikum vyrobené z lantanoidov. Lantanoidy ako prvky môžeme vidieť v homeopatikách vyrobených z minerálov alebo rastlín. V homeopatii ich prvýkrát popísal holandský homeopat Ján Scholten v 90 rokoch. Je to uznávaný svetový homeopat, ktorý za posledných 30 rokov priniesol nové systémy výberu rastlinných aj minerálnych homeopatík. Tieto deti často prichádzajú s autoimunitnými ochoreniami ako sú alergie, ekzémy, artritídy atď. Charakterizuje ich potreba slobody, autonómie. Vnímajú samé seba, vedia, čo chcú dosiahnuť a tvrdohlavo idú za tým. Z týchto detí vyrastú sebareflektívni ľudia, ktorí sa nebudú zaujímať iba o svoju rodinu a okolie, ale ich pôsobenie, zodpovednosť a vedomie sa presunie na celý svet. Môžu sa zaujímať o ekológiu, politické systémy, môžu radi cestovať a budú mať túžbu zmeniť naše životy k lepšiemu. Tieto deti prichádzajú zvyčajne už s rodičmi, ktorí tiež dobre reagujú na lantanoidy z minerálnej alebo rastlinnej ríše.

Preto našu budúcnosť nevnímam čierne, ako nám je predkladané v televízií, ale vidím ju v našich lantanoidných deťoch, ktoré budú meniť náš svet k lepšiemu.

Prečo vyskúšať pre deti práve homeopatiu ?

Pretože homeopatia je hĺbková liečba. Lieči človeka ako celok, na fyzickej aj mentálnej úrovni. Počas liečby sa odstraňuje príčina problému a to vedie k celkovému vyliečeniu. Na fyzickej úrovni to vidíme na symptómoch, ako na dôsledkoch nerovnováhy v organizme, s ktorými klienti prichádzajú na liečbu k homeopatovi. Na mentálnej úrovni sa jedná o odstránenie blokov v psychike. Po odstránení našich blokov a záťaží sa dostávame späť do stavu rovnováhy a môžeme tak pokračovať v harmónií a plnej sile na našej ceste životom ďalej. Po správne vybranom homeopatiku sa dieťa posunie často do ďalšieho vývojového štádia. Napríklad sa do pár dní odplienkuje, prípadne začne rozprávať, zlepší sa mu porozumenie atď. S rovnováhou prichádza pokoj a pochopenie a dieťa je pripravené tešiť sa zo života v plnej energii a sile.

Autor: Lucia Klačková, SAKHom.

Foto: archív autorky článku, pixabay.com

Úvodné foto: freepik.com

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: