Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách

Uchovajme účinnosť antibiotík / Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách

18. novembra si každoročne pripomíname Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách. Svetová zdravotnícka organizácia, Spojené národy a ďalšie organizácie vyzývajú k uvedomeniu si ohrozenia verejného zdravia prostredníctvom antibiotickej rezistencie a zároveň upozorňujú na dôležitosť rozvážneho používania antibiotík.

 

Tohtoročná téma Svetovej zdravotníckej organizácie: „Pred užitím antibiotík hľadajte radu u zdravotníckeho personálu. Je dôležité získať správnu informáciu pred užitím antibiotík, pretože sú cenným prostriedkom.“

Odolnosť voči antibiotikám môže byť hrozbou na všetkých úrovniach. Tieto baktérie nájdeme u ľudí, zvierat, v potravinovom reťazci ako aj životnom prostredí. Napríklad antimikrobiálna rezistencia spôsobená nadmerným používaním antibiotík na farmách sa prostredníctvom potravinového reťazca presúva priamo k ľuďom. Najdôležitejšia rada pre všetky úrovne by mala znieť: „Znížme spotrebu antibiotík a aplikujme ich len vtedy, ak sú skutočne potrebné.“

Ako náhle si baktérie vytvoria odolnosť voči antibiotikám, stáva sa liečenie infekcií zložitým a v niektorých prípadoch aj nebezpečnejším pre pacienta. Vývoj nových antibiotík je mimoriadne náročný na čas i financie.

Existujúce dôkazy ukazujú, že homeopatia môže zohrať dôležitú úlohu v znižovaní spotreby antibiotík v primárnej starostlivosti. Všeobecní lekári sa často cítia tlačení k predpisu antibiotík pri nezávažných infekčných ochoreniach, ako napríklad infekciách horných dýchacích ciest. Výskum ukazuje, že homeopatiká môžu pôsobiť ako prevencia a v prípade potreby ako účinná liečba infekcií horných dýchacích ciest. Obidva spomínané prístupy vedú k zníženiu množstva predpísaných antibiotík v primárnej zdravotnej starostlivosti.

Za predpokladu narastajúcej krízy v oblasti antimikrobiálnej rezistencie by malo dôjsť k serióznemu zváženiu zaradenia homeopatie do národných zdravotných systémov ako súčasti integrovaného prístupu pri znižovaní antimikrobiálnej rezistencie.

Referencie:

(1) http://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/

(2) WHO, STATnews https://www.statnews.com/2017/01/12/antibiotic-resistance-livestockindustry/

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27186371 2016 May 16;11:19. doi: 10.1186/s40248-016-0056-1. eCollection 2016. Effectiveness, safety and tolerability of a complex homeopathic medicinal product in the prevention of recurrent acute upper respiratory tract infections in children: a multicenter, open, comparative, randomized, controlled clinical trial. Jong MC, Buskin SL, Ilyenko L, Kholodova I, Burkat J, Weber S, Keller T, Klement P.

(4) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089990 March 19 2014 Management of Upper Respiratory Tract Infections by Different Medical Practices, Including Homeopathy, and Consumption of Antibiotics in Primary Care: The EPI3 Cohort Study in France 2007-2008 Lamiae Grimaldi-Bensouda, Bernard Bégaud, Michel Rossignol, Bernard Avouac, France Lert, Frederic Rouillon, Jacques Bénichou, Jacques Massol, Gerard Duru, Anne-Marie Magnier, Lucien Abenhaim, Didier Guillemot.

Foto: pixabay.com

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: