Spolupráca homeopatie a konvenčnej medicíny

V mnohých mníchovských nemocniciach je spolupráca konvenčnej medicíny s homeopatiou bežnou realitou a spoločne dosahujú značné výsledky. Homeopatia sa tu používa najviac na detských klinikách a onkológii. Doktorka Sigrid Kruseová vedie špeciálny tím štyroch lekárov na detskej klinike univerzitnej nemocnice v Mníchove.

 

Prípad z praxe

Na kliniku detskej neurológie v Mníchovskej univerzitnej nemocnici je prijatý 4-ročný chlapec s encefalitídou. Ošetrujúci lekári dávajú rodičom malú nádej na úplné vyliečenie. Zápal postihol veľkú časť mozgu. Dieťa trpí poruchou reči, je plačlivé, nepokojné, má problémy s motorikou a zášklby očí. Lekári začínajú liečbu vysokými dávkami kortizónu. Chlapec je vyživovaný nasogastrickou sondou a napojený na respiračný prístroj. Tvrdenia lekárov, že už nič viac nemôžu spraviť, prinútia matku siahnuť po telefóne a požiadať o pomoc chlapcovu detskú lekárku, ktorá navrhuje homeopatickú liečbu. Ošetrujúci lekár sa nad tým najprv len pousmeje, ale nakoniec s touto doplnkovou terapiou súhlasí.

Ku chlapcovi je privolaná Dr. Sigrid Kruse, ktorá spolupracuje s Univerzitnou klinikou už vyše 20 rokov. K pacientom prichádza na žiadosť rodičov alebo lekárov, ak sa rozhodnú pre homeopatickú liečbu. Dieťa dostáva homeopatikum Helleborus niger vo vysokej potencii ako aj Opium v potencovanej forme.

Reakcie na homeopatiká sú zreteľné. Spánok je pokojnejší a počas dňa chlapec v bdelom stave spoznáva svojich rodičov. Homeopatiká sú podávané aj naďalej a pomaly sa začína vracať reč. Odpájajú ho z respirátora a môže opustiť jednotku intenzívnej starostlivosti. Hlavnými problémami, ktorými dieťa trpí sú dysfágia (sťažené prehĺtanie) a znížená schopnosť rozprávania kvôli nepohyblivému jazyku. Dostáva homeopatikum Crotalus horridus. Účinok je ohromujúci. Desať minút po podaní povie chlapec celú vetu a žiada o odstránenie nasogastrickej sondy. Začína prehĺtať, pije vodu pomocou slamky a niečo málo aj zje. Na druhý deň je sonda odstránená. V chlapcovom stave nenastala žiadna regresia.

Homeopatia sa na pediatrickej klinike používa nielen ako súbežná terapia ambulantnej a pohotovostnej liečby, ale aj pri hospitalizácii malých pacientov.

Zdroj: http://www.homoeopathie-online.info/im-zusammenspiel-intensivmedizin-und-homoeopathie/

Preklad: Drahomíra Čamajová, SAKHom. 

Foto: pixabay.com

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: