Prírodná medicína…Lebo to pomáha

Nemecké občianske hnutie žiada o spoluprácu prírodnej a konvenčnej medicíny.

Nemecké občiansko – pacientske hnutie Weil’s hilft! (Lebo to pomáha) požaduje právnu rovnosť prírodnej a konvenčnej medicíny.

Hnutie je podporované zdravotníckymi a pacientskymi organizáciami KNEIPP- BUND eV, GESUNDHEIT AKTIV eV a NATUR UND MEDICIN eV, ktoré zastupujú viac ako 200 000 ľudí, ktorí sa angažujú za koexistenciu prírodnej a konvenčnej medicíny.

Čo je cieľom hnutia?

  • úhrada nákladov na liečbu alternatívnou metódou zo zákonného zdravotného poistenia,
  • financie na výskum prírodných liečebných postupov z verejného výskumu,
  • zahrnutie uznaných postupov prírodnej medicíny do školiacich predpisov všetkých zdravotníckych a liečebných profesií.

Sila prírodnej medicíny

Skúsenosti a vedecké štúdie ukazujú, že prírodné a konvenčné liečebné postupy sa navzájom nevylučujú, ale dopĺňajú a posilňujú.

Zdroj:
https://www.homoeopathie-online.info/buergerinnen-starten-gesundheitsbewegung-und-fordern-das-miteinander-von-naturmedizin-und-schulmedizin-weils-hilft/?fbclid=IwAR0EzfUrDrSH4kPyOVieP3EmNzkVJadY6GqO_5qWVhlkWPZp390P12QAsDQ

Preklad: Drahomíra Čamajová, SAKHom.

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: