Pozývame Vás na trojdňový seminár s Dr. Alexom Leupenom, na ktorom bude hovoriť o témach a charakteristických znakoch jednotlivých ríš a veľkých skupín homeopatických liekov, ako sú minerály, rastliny, živočíchy, huby, nozódy, imponderabilia a sarkódy, včítane brušných nozód. Bude ich ilustrovať veľkým výberom prípadov zo svojej 28 ročnej praxe.

V dňoch 19. a 20. októbra sa v Žiline bude konať 3.ročník festivalu Harmónia a svoje zastúpenie na ňom bude mať aj SLOVENSKÁ KOMORA HOMEOPATOV spolu so SLOVENSKOU NATUROPATICKOU ÚNIOU, ktorej SKH je spoluzakladateľom.

Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program a veľmi zaujímavé a inšpiratívne prednášky. V piatok bude rozprávať Oľga Kancírová o vzniku, cieľoch a vízii Slovenskej naturopatickej únii a skúsenostiach z homeopatickej praxe. Samotnej homeopatii bude venovaná prednáška v sobotu, počas ktorej vás klasický homeopat Ing. Tomáš Výboch, SAKHom. zavedie do sveta homeopatie a podelí sa s vami o svoje skúsenosti z praxe.  

Počas celého trvania festivalu vás radi privítame aj pri našom stánku SKH, kde zodpovieme na vaše otázky alebo dotazy. 

 

V dňoch 15. – 16.decembra 2017 sa Slovenská komora homeopatov zúčastnila tradičnej košickej výstavy zameranej na zdravý životný štýl pod názvom „Zdravé vianočné trhy“. V rámci sprievodného programu sme zorganizovali premietanie dokumentárneho filmu Len jedna kvapka, na ktoré prišli priaznivci homeopatie aj ľudia bez osobnej skúsenosti s touto metódou.

Dr. Heiner Frei zo Švajčiarska & Dr. Anna Furmaniuk z Poľska

Polárna analýza │Sehgalova metóda │Malé lieky v praxi

Pozývame Vás na štvordňovú letnú školu v Levoči v dňoch 5.- 8. júla 2018. Prvé dva dni (štvrtok, piatok) bude prednášať Dr. Anna Furmaniuk z Poľska. Nasledujúce dva dni (sobotu a nedeľu) bude prednášať Dr. Heiner Frei zo Švajčiarska.

 

V malebnom prostredí historickej Levoče sa v dňoch 6.-9.júla 2017 konala letná škola homeopatie. Prednášala  Dr. Oľga Fatula z Moskvy, uznávaná odborníčka na živočíšnu ríšu. Atraktívna téma zvierat pritiahla účastníkov a homeopatov z Čiech, Poľska a Slovenska, ktorí sa zišli v hojnom počte a v družnej slovanskej atmosfére strávili spolu štyri inšpiratívne dni.