Homeopatické lieky sa pripravujú z látok, ktoré pochádzajú z rastlinnej, minerálnej alebo živočíšnej ríše. Sú pripravované špeciálnou metódou pretrepávania (dynamizácie), vďaka ktorej sú homeopatiká účinnejšie než pôvodné látky a aj látky, ktoré sú normálne inertné a nemajú biologický účinok (drevené uhlie, zlato, kuchynská soľ).

Rastliny alebo ich časti sú macerované v alkohole. Macerácia sa robí v sklenených nádobách a trvá 14 – 21 dní. Pri príprave liekov živočíšneho pôvodu sa používajú buď celé živočíchy (včely, mravce, pavúky), ich časti (pierko z orla) alebo ich produkty (mlieka, jedy). Na prípravu liekov z minerálnej ríše sa používajú chemické látky, kovy, soli, kyseliny, minerály, ktoré sa buď rozpustia alebo triturujú.
V homeopatii poznáme niekoľko spôsobov potencovania:

  1. Centezimálne potencovanie – východzia tinktúra sa zmieša s deväťdesiatimi deviatimi dielmi destilovanej vody alebo liehu. Dôkladne sa pretrepe. Jedna stotina objemu sa prenesie do ďalšej nádoby, kde sa opäť zmieša s deväťdesiatimi deviatimi dielmi vody alebo liehu. Potom sa opäť pretrepe. Tento postup sa opakuje. Ak by sme napríklad týmto spôsobom zriedili východziu látku kuchynskej soli 30 krát, dostaneme preparát (používa sa výraz potencia), ktorý sa označuje Natrium muriaticum 30 CH.
  2. Decimálne potencovanie – jeden diel látky sa zmieša s deviatimi dielmi destilovanej vody alebo liehu. Potencia takto získaná sa označuje D 1.
  3. LM potencie – pripravujú sa nanesením roztoku na laktózovú globulku, jej rozpustením, dynamizáciou vzniknutého roztoku, nanesením na laktózové globulky, atď. Pre LM potencie sú charakteristické prechody medzi tuhým a kvapalným skupenstvom
  4. Korsakovské potencie – ich výhodou je to, že sa príprava robí len pomocou jednej fľaše. Pri centezimálnych, decimálnych a LM potenciách sa pri ich výrobe používajú sklenené fľaštičky, ktorých je také množstvo, koľko je riedení. Napríklad na C 30 potenciu sa používa 30 fľaštičiek. Na každý stupeň riedenia sa použije nová, predtým nepoužitá. Postup pri Korsakovskom riedení je taký, že do fľaše s destilovanou vodou sa dá tinktúra lieku, ktorý chceme potencovať. Obsah sa pretrepe a vyleje. Do nádobky sa opäť naleje destilovaná voda, pretrepe sa a vyleje. Tento druh potencovania počíta so vzlínavosťou tekutín, t.j. že na stenách fľaše zostane určité množstvo, približne 1 kvapka, z predchádzajúceho riedenia. Takáto potencia sa označuje písmenom K za názvom lieku. Napríklad Natrium muriaticum 30 K znamená, že prípravok bol vyrobený Korsakovovou potenciáciou a proces sa opakoval 30 krát.
 
Pretrepávanie, číže dynamizácia, je dôležité, pretože inak by nevznikol  homeopatický liek, ale len obyčajný zriedený roztok. Súčasná veda sa javom dynamizácie vo väčšej miere ešte nezaoberala a preto nemá jasné vysvetlenie tohto javu. Predpokladáme, že vysvetlenie poskytne teória chaosu. Jeden z klasických príkladov chaotického systému je turbulentné vírenie, ktoré vzniká práve pri otriasaní roztokom.
Konečným produktom výrobného procesu sú kvapky, tablety alebo globulky rôznych veľkostí. Sú vyrobené z mliečneho cukru a napustené príslušnou potenciou lieku.

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: