„Máme záujem o podporu a rozvoj homeopatie,“ zaznelo v prejave nepálskeho ministra zdravia M. Alama na otváracom ceremoniáli Medzinárodnej konferencie o homeopatii vo svete, ktorej sa zúčastnilo viac ako 2 000 delegátov z 25 krajín.

Predmetom diskusie boli možnosti začlenenia kráľovnej alternatívnej medicíny do systému zdravotnej starostlivosti.
Homeopatia bola v Nepále uvedená do praxe pred viac ako 100 rokmi za výraznej podpory Indie, ktorá naďalej participuje na jej ďalšej implementácii.

http://www.dailypioneer.com/health-and-fitness/nepal-urges-better-support-from-india-in-homeopathy.html

Foto: pixabay.com

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: