Európsky trh homeopatickej a antropozofickej medicíny rastie medziročne o viac ako 6%

Podľa nových štatistík ECHAMP-u (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products) trh s medicínskymi a antropozofickými produktmi v Európskej únii rastie z roka na rok o 6,5% (1,24 miliardy EUR). Táto hodnota predstavuje 7% celkového trhu Európskej únie s produktmi nepodliehajúcimi lekárskemu predpisu. Nová správa ECHAMP-u „Homeopatické a Antropozofické Medicínske Produkty v EÚ – Profil priemyslu 2015“, je jediným zdrojom dát v rámci tohto sektoru v meradle všetkých krajín Európskej únie. 

Zároveň poskytuje vyčerpávajúci prehľad, určuje špecifické trendy a po prvýkrát aj detailný profil tohto jedinečného priemyselného odvetvia. Správa demonštruje výrazne rastúci dopyt po spomínaných produktoch v prinajmenšom dvoch tretinách členských štátov Európskej únie. Tento stúpajúci trend bol zaznamenaný nielen v krajinách s dlhodobou tradíciou užívania týchto tovarov, ale aj u nováčikov v tejto oblasti. Na niektorých trhoch tieto produkty užíva až 60% populácie. Európa je globálnym centrum pre ich výrobu, pričom sa ročne kompletizuje 100 miliónov kusov finálnych výrobkov. Spoločnosti požadujú sofistikované technické znalecké posudky aby mohli naplniť komplexné požiadavky kvality a riadenie rozsiahleho a rôznorodého portfólia s viac ako 1,5 miliónom produktov.

S cieľom splniť terapeutické požiadavky odvetvia by výrobky mali byť rentabilné, pričom tieto nízko- alebo neziskové „služby“ majú za následok vznik inovatívnych podnikateľských modelov. Tieto produkty majú navyše len nepatrný vplyv na životné prostredie. Christiaan Mol, generálny sekretár ECHAMP-u prezentuje novozistené dáta so slovami: „Tento rastúci priemysel je jedinečný a komplexný, pričom jeho produkty poskytujú pridanú hodnotu životom miliónov európskych občanov. Cieľom je naplniť dopyt užívateľov, avšak spomínané odvetvie potrebuje viac primeraného regulačného riadenia, ktoré zoberie do úvahy jeho zvláštne charakteristiky.“

http://www.echamp.eu/news-and-events/news/eu-market-for-homeopathic-and-anthroposophic-medicines-grows-by-over-6-a-year

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: