Zdravotný program EU 2008 ráta s homeopatiou

  1. Domov
  2. Články
  3. Zdravotný program EU 2008 ráta s homeopatiou

Finálna verzia 5-ročného zdravotného programu EU bola uverejnená v oficiálnom vestníku.

EU Public Health Dlhoročná snaha integrovať alternatívnu medicínu do zdravotného programu EU priniesla konečne výsledky a Európsky parlament zakomponoval do preambuly svojho programu paragraf (č.24), ktorý uznáva doležitosť celostného prístupu v zdravotníctve a zahŕňa nekonvenčnú a alternatívnu medicínu do svojich aktivít.

Úplné znenie nového zdravotného programu EU nájdete tu.

Zdroj: ECCH

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému:
Menu