Malajziská vláda pripravuje zákon o regulácii tradičnej medicíny

Petaling Jaya, Malajzia: Ministerstvo zdravotníctva pripravuje návrh zákona o Tradičnej a alternatívnej medicíne (TCM), ktorého cieľom je regulácia tradičnej lekárskej profesie v krajine. Túto informáciu zverejnil v nedeľu 23. 9. 2009 riaditeľ TCM oddelenia ministerstva, Dr. Ramli Ghani.  Návrh zákona by mal byť predložený v parlamente ešte tento rok.
 
 
„Keď návrh zákona prejde, umožní  to ministerstvu zriadiť radu TCM v duchu súčasnej malajzijskej lekárskej komory na reguláciu a evidenciu týchto terapeutov,“ povedal Ramli. V súčasnej dobe registrácia je dobrovoľná a môže sa robiť on-line. Dodal, že zatiaľ je zaregistrovaných 1000 z odhadovaných 12 000, ktorí pôsobia v krajine.

Dr. Ramli povedal, že ministerstvo vyhodnotilo rôzne tradičné terapie a jeho hlavnou požiadavkou bola bezpečnosť To bol dôvod, prečo iba registrovaná TCM  mohla byť vykonávaná v integrovaných nemocniciach.

V súčasnej dobe, TCM bolo k dispozícii v troch nemocniciach v Johor Baru, Kepala Batas a Purajaya ako pilotný projekt  akupunktúry, malajzijskej masáže a fytoterapie.

Od februára bolo zaznamenaných celkom 14 134 pacientov v uvedených troch disciplínach v TCM oddeleniach týchto nemocníc.
Medzitým, registrovaný tradičný terapeut Dr. V.M. Palaniappan povedal, že ministerstvo by mohlo pomôcť s popularizáciou TCM zriadením pracovného prostredia, ktoré by mohlo byť podobné ako u západnej medicíny.

Povedal, že impozantné nemocničné budovy a zariadenia by mali byť poskytované na prax tradičnej medicíne a pravidlá odievania týchto lekárov, ošetrovateľov,  asistentov a ďalších zamestnancov by mali  byť tiež regulované. Palaniappan povedal, že vláda by mohla podporiť aj poisťovne, aby rozšírili svoju pôsobnosť do oblasti TCM.

Ďalšie spôsoby, akými by mohli byť TCM popularizované sú:

  • lekári, zdravotné sestry a ďalší pracovníci by mali  mať primeranú odbornú prípravu a platy porovnatelné s platmi rovnakých profesií v západnej medicíne;
  • spôsob fungovania západných lekárskych fakúlt by mal byť dodržiavaný aj pri výučbe TCM v miestnych inštitúciách,
  • TCM lekárom by malo byť priznané riadne uznanie, tak ako lekárom západnej medicíny a lekári západnej medicíny by mali byť zo zákona vylúčení z praktizovania TCM.

– Bernama

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: