Umlčať a zosmiešniť za každú cenu

Vážená redakcia,

so znepokojením sledujem kampaň, ktorú denník SME vedie proti homeopatii po všetkých líniách, ktoré má dispozícii. Popri štvavých článkoch uverejnených v posledných dňoch zapojil aj svoj blog tým spôsobom, že bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania, v rozpore so svojim vlastným etickým kódexom, zablokoval konto blogera, ktorý je členom Slovenskej komory homeopatov a píše pozitívne o homeopatii.

Všetky jeho texty, ktorými celé roky prispieval, sú zneprístupnené čitateľom.Umlčať a zosmiešniť, za každú cenu. Nie viesť dialóg. V ktorom storočí a v akom zriadení to žijeme? V čase, keď voláme po všetkých možných ľudských právach, po možnosti realizovať svoju osobnosť v každom smere, po práve môcť slobodne vyjadrovať názor ku každej téme, zrazu prichádza panika pri téme homeopatia? V čí prospech? Komu to má slúžiť? Ozaj je tu strach o nevinných zavádzaných dôverčivých chorých? Ozaj nemá mať človek právo slobodne sa rozhodnúť, akú liečebnú metódu použije? Homeopatia je tu, na rozdiel od mnohých iných, ozaj zvláštnych liečebných nápadov, ktoré by sa dali za šarlatánstvo považovať, už temer dvesto rokov. Používa ju celý svet. Existuje veľké množstvo úspešne vyliečených pacientov. Čo tak dať im slovo? Chopiť sa novinárskej cti a pozrieť sa na problém aj z inej strany, vypočuť ju. Dajte priestor vyjadriť sa čitateľom, ktorým pomohla, vypočujme ich príbehy.

Ja mám tiež pár príbehov. Mňa samu homeopatia vyliečila z alergie, z dôvodu ktorej som denne musela brať lieky, aby som vôbec predýchala. Po užití homeopatického lieku alergia do dvoch dní zmizla a nevrátila sa. Môj syn ako malý mával viac krát do roka streptokokové infekcie dýchacích ciest, antibiotiká bral ako na bežiacom páse až do svojich šiestich rokov. Potom túto šnúru prerušila homeopatia, nikdy sa mu tieto problémy nevrátili. Moju priateľku vyliečila homeopatia z ťažkej, roky trvajúcej migrény. Tých príbehov je veľmi veľa, len treba sa zaujímať, počúvať a zamyslieť sa, či sa k homeopatii nepostaviť ináč, tak, aby mohla pomôcť viacerým.

Zem sa točila okolo slnka aj v čase, keď tomu ľudstvo neverilo a keď to nebolo vedecky dokázané. Neplatí, že čo nie je vedecky dokázané, nemôže existovať. Že homeopatia dokáže liečiť je fakt, ktorý zažilo veľa ľudí. A veda sa bude musieť ešte ponamáhať ho objasniť. Alebo azda veríme, že je všetkých dní koniec a už sme všetko spoznali?

Bratislava 10.06.2016                                                             JUDr. Jana Brezovanová

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: