Securvita – homeopatiu musíme zachovať

„Homeopatia je osvedčený spôsob naturálnej terapie a je zákonodarcom vyslovene chránená ako súčasť špeciálnych terapeutických smerov“, hovorí Joachim Raedler, predseda dozornej rady zdravotnej poisťovne Securvita.

http://www.securvita.de/securvita-aktuell/homoeopathie.html

Nemecká zdravotná poisťovňa SECURVITA bola časopisom Focus-Money vyhodnotená za najlepšiu poisťovňu poskytujúcu ponuku pri naturálnej terapii v období rokov 2012-2016.

Zdravotná poisťovňa Securvita sa jasne a jednoznačne hlási ku homeopatii ako ku výkonu platenom zdravotnou poisťovňou. „Homeopatia je osvedčený spôsob naturálnej terapie a je zákonodarcom vyslovene chránená ako súčasť špeciálnych terapeutických smerov“, hovorí Joachim Raedler, predseda dozornej rady zdravotnej poisťovne Securvita. Homeopatii dôverujú milióny pacientov a obracia sa na ňu niekoľko tisíc lekárov s odborným dodatočným vzdelaním.

„Securvita sa od svojho založenia zasadila za právne uznanie špeciálnych terapeutických smerov. Spolkový sociálny súd potvrdil našu pozíciu. Pacienti majú právo na to, aby homeopatia bola preplácaná zdravotnou poisťovňou“, zdôrazňuje Raedler.

Predseda dozornej rady zdravotnej poisťovne Securvita sa s dôrazom obracia proti pokusom niektorých kritikov zamietnuť homeopatiu a stiahnuť ju z výkonov zdravotnej poisťovne. Kritika, ktorá bola prednesená aj v aktuálnom spravodajskom magazíne „Der Spiegel“, je priehľadným pokusom obmedziť terapeutické alternatívy v medicíne a limitovať slobodu voľby pacientov.

„Ten, kto chce z ideologických motívov vytlačiť alternatívnu medicínu a špeciálne terapeutické smery na okraj, nepochopil, že k medicíne a liečebnému umeniu patrí viac než len chemická farmácia“, zdôrazňuje Raedler. „Homeopatia je šetrná terapeutická voľba – jemná terapia pre deti ako aj pre chronických pacientov, u ktorých školská medicína zlyhala. Prístup ku osvedčeným naturálnym terapeutickým metódam musí byť a zostať pre poistencov otvorený.“

http://www.presseportal.de/pm/8075/3336040

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: