Prihláška na profesionálne členstvo

  Osobné údaje

  Homeopatické vzdelanie:  Žiadosť o registráciu

  Žiadam o:

  prijatie za člena SKH - profesionálne členstvo
  vytvorenie prístupových údajov do členskej sekcie webu www.komorahomeopatov.sk
  zverejnenie kontaktných údajov v zozname profesionálnych homeopatov na www.komorahomeopatov.sk

  Zároveň vyhlasujem:

  že nemám obmedzenia vykonávať prax homeopata
  že nemám záznam v registri trestov

  Profesionálni členovia uvedení v zozname homeopatov majú právo používať za menom označenie SKH, ktoré potvrdzuje ich príslušnosť k občianskemu združeniu Slovenská komora homeopatov.

  že vykonávam homeopatickú prax
  že sa zaväzujem dodržiavať Etický kódex homeopata zverejnený na stránke www.komorahomeopatov.sk
  že súhlasím so stanovami SKH

  Zároveň žiadam o zverejnenie nasledujúcich kontaktných údajov v zozname profesionálnych homeopatov na www.komorahomeopatov.sk:

  Zároveň
  žiadam
  nežiadam
  o zverejnenie svojej fotografie na www.komorahomeopatov.sk.

  Odoslaním tohto formulára potvrdzujem pravdivosť všetkých uvedených údajov a súhlasím s ich spracovaním v poskytnutom rozsahu na účely členstva v občianskom združení Slovenská komora homeopatov.

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na: https://www.komorahomeopatov.sk/ochrana-osobnych-udajov.

  Odkazy

  Stanovy združenia: https://www.komorahomeopatov.sk/o-skh/stanovy
  Registračná procedúra: https://www.komorahomeopatov.sk/o-skh/stat-sa-clenom
  Etický kódex homeopata: https://www.komorahomeopatov.sk/o-skh/eticky-kodex
  Spracovanie osobných údajov: https://www.komorahomeopatov.sk/ochrana-osobnych-udajov

  V prípade, že chcete mať v zozname na internetovej stránke www.komorahomeopatov.sk uverejnenú aj svoju fotografiu, prosím, pošlite ju ako prílohu e-mailu na adresu skh.clenovia@gmail.com.