Registračná procedúra upravuje typy členstva v Slovenskej komore homeopatov (ďalej SKH alebo komora), podmienky a postup registrácie.

I. Všeobecne

SKH v súčasnosti umožňuje 2 typy členstva:

  • profesijné členstvo
  • základné členstvo
Všetci uchádzači o členstvo svojou registráciou súhlasia so stanovami, cieľmi a ustanoveniami SKH.
Uchádzači o profesijné členstvo svojou registráciou súhlasia s etickým kódexom SKH a sú povinní ho dodržiavať.
Žiadosť o profesionálne členstvo schvaľuje výbor SKH. Žiadatelia sú informovaní o výsledku prijatia následne po najbližšom stretnutí výboru SKH. Všetkým členom je vydaný Členský preukaz na dobu členstva.
Záujemcovia o členstvo v SKH z iných krajín ako Slovenská republika sa môžu stať členmi za rovnakých podmienok ako uchádzači zo Slovenskej republiky.
  

II. Profesijné členstvo

Členom združenia sa môže stať bezúhonná fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri dosahovaní jeho poslania a uskutočňovaní jeho cieľov a splnila všetky nasledujúce podmienky:

a.    podala združeniu písomnú prihlášku za člena združenia

b.    zaplatila včas členský príspevok určený združením

c. je absolventom homeopatického vzdelávania zodpovedajúceho štandardom pre vzdelávanie klasických homeopatov určených Európskou centrálnou radou pre homeopatov, čo preukáže dokladom o ukončení takého vzdelávania

d. vykonáva prax klasického homeopata, absolvovala najmenej dva semináre homeopatického vzdelávania v kalendárnom roku (súhrnne minimálne v rozsahu tridsaťšesť hodín) akceptovaného združením.  

 

III. Základné členstvo

Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri dosahovaní jeho poslania a uskutočňovaní jeho cieľov a:

a.   podala združeniu písomnú prihlášku za člena združenia

b.   zaplatila členský príspevok určený združením a

c. má ukončené homeopatické vzdelávanie a nie je profesionálnym členom združenia alebo

d.  je účastníkom homeopatického vzdelávania bez ukončeného vzdelania.

 

IV. Odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.