Medante Clinic, Podpriehradná 3A, Bratislava 821 07
0917 669 174
rubickas@gmail.com
Menu