Klasickej homeopatii, kde v centre pozornosti stojí klient a jeho zdravie sa profesionálne venujem viac ako 15
rokov. Som absolventkou Homeopatickej fakulty s klinikou v Brne. Súkromnú prax mám od februára 2009
a súčasne som ako homeopatka pracovala aj na klinike alternatívnej medicíny Terra Medica až do
ukončenia jej činnosti v roku 2018.
Súčasťou mojej práce je tiež prednášková činnosť a organizácia kurzov akútnej homeopatie.

Lamačská cesta 96, Bratislava
0905/870 892
rnovotova@gmail.com