A. Sládkoviča 1, Michalovce
0911/039 542
beata.novakovska@farbea.sk