Štúdio ORGANIC PILATES, Obežná 2/8563, Žilina
0905/158 146
nina.kasperova@gmail.com