Ing. Ryšianová Rosenbergerová Slávka, SAKHom.

Tá radosť veľká, mať možnosť rásť, načúvať ľuďom a pomáhať.
Tá radosť o to väčšia je, že srdce počuje a vie. To nadšenie je neúnavné…
A odpoveď , kde sa to vzalo? Za to všetko môže poznanie z ríše homeopatie.
S homeopatiou som sa prvý raz stretla v roku 2016 a odvtedy mi učarovala a veľa krát pomohla.
Turová 2, Zvolen | Vysoká 7, Banská Štiavnica
0918/898 632
slavka.rysianova@gmail.com