A. Sládkoviča 1788/3, Dolný Kubín
0904 887 934
martina@oravana.sk