Elektronická prihláška – základné členstvo

  Osobné údaje

  Vzdelanie (aktuálne alebo ukončené):

  som študent/študentka
  som absolvent/absolventka  Žiadosť o registráciu

  Žiadam o:

  prijatie za člena SKH - základné členstvo
  vytvorenie prístupových údajov do členskej sekcie webu www.komorahomeopatov.sk

  Základné členstvo je určené hlavne študentom homeopatie a homeopatom, ktorí nechcú byť uvedení v zozname profesionálnych homeopatov na stránke Komory.

  Odoslaním tohto formulára potvrdzujem pravdivosť všetkých uvedených údajov a súhlasím s ich spracovaním v poskytnutom rozsahu na účely členstva v občianskom združení Slovenská komora homeopatov.

  Potvrdzujem, že súhlasím so stanovami SKH a oboznámil/a som sa Zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na: https://www.komorahomeopatov.sk/ochrana-osobnych-udajov.

  Odkazy

  Stanovy združenia: https://www.komorahomeopatov.sk/o-skh/stanovy
  Registračná procedúra: https://www.komorahomeopatov.sk/o-skh/stat-sa-clenom
  Etický kódex homeopata: https://www.komorahomeopatov.sk/o-skh/eticky-kodex
  Spracovanie osobných údajov: https://www.komorahomeopatov.sk/ochrana-osobnych-udajov