Členovia rady Slovenskej komory homeopatov:

 

MUDr. Vladimír Petroci, predseda rady

Mgr. Dagmar Ferencziová, podpredsedkyňa

Mgr. Monika Šuleková, tajomníčka

Ing. Soňa Koyšová, členka revíznej komisie

RNDr. Alena Prokešová, členka revíznej komisie

JUDr. Andrea Distlerová

Lucia Klačková

Alena Klíčová

Ing. Zuzana Králová

Ing. Katarína Lešková

Ľubomíra Vasiľková

Ing. Tomáš Výboch

Peter Dvorszký