Členovia rady Slovenskej komory homeopatov:

 

MUDr. Vladimír Petroci, predseda rady

Andrea Kuklišová, podpredsedkyňa

Oľga Kancírová, tajomníčka

Ing. Soňa Koyšová, členka revíznej komisie

RNDr. Alena Prokešová, členka revíznej komisie

Lucia Klačková

Alena Klíčová

Ing. Zuzana Králová

Ing. Tomáš Výboch

Ing. Zdenka Kramplová

Peter Dvorszký

Mgr. Martina Pretzelmayer

Mgr. Silvia Trojanovská