Štúdie ukázali neúčinnosť alopatických liekov

neúčinné antidepresívaZa uplynulé roky sa homeopatia často ocitla pod útokom skeptikov zastupujúcich konvenčnú medicínu. Tí vo svojich textoch implicitne predpokladajú, že účinnosť konvenčnej medicíny a jej liečebných metód je overená a doložená. Práve uverejnená meta-analýza v rešpektovanom „Public Library of Science-Medicine“ však dokladá, že v niektorých prípadoch tomu tak ani zďaleka nie je. Analýza poukazuje na neefektívnosť antidepresív v liečbe depresií.

Antidepresíva boli zastúpené liečivami fluoxetín, venlafaxín, nefazodon, paroxofín, sertralín a citalopram, čo je 6 najčastejšie predpisovaných antidepresív, pričom všetky okrem jedného patria do skupiny selektívnych serotonínových reabsorbčných inhibítorov (SSRI).
Meta-analýza zahŕňa nielen zverejnené ale aj nezverejnené skúšky, ktoré boli získane od „Federal Drug Agency“ v USA na základe zákona o slobode informácií. Meta-analýza zverejnených skúšok ukazuje štatisticky významné výsledky, avšak len s okrajovým klinickým významom, ak sa do analýzy zahrnú aj nezverejnené skúšky, ktorých liečebný efekt je pod odporúčanou hranicou klinickej účinnosti.
Autori analýzy píšu: „Konvenčné analýzy sú často obmedzené len na zverejnené dáta. V prípade liečby antidepresívami viedlo toto obmedzenie k značnému skresleniu výsledkov, ktoré je charakteristické … pre štúdie sponzorované farmaceutickými firmami“.
Vydavateľ časopisu PLOS konštatuje: „Na základe týchto výsledkov vedci usudzujú, že neexistuje dôvod predpisovať antidepresíva novej generácie žiadnemu z ťažko depresívnych pacientov pred tým, než alternatívna liečba sa u nich ukázala ako neúčinná.“
O čom táto štúdia nepojednáva, je množstvo vedľajších účinkov SSRI, medzi nimy žalúdočno-črevné, kardiovaskulárne a depresívne účinky a samovražedné sklony.
Homeopatická liečba predstavuje úplnú alternatívu ku konvenčnej terapii depresií, nie je len neefektívnym chemickým potlačením depresie, ale pomáha nastoliť úplne zdravie.
Bude zaujímavé sledovať reakcie skeptikov na túto štúdiu. Budú žiadať o zastavenie predpisovania antidepresív, kedže SSRI terapeutiká sú rovnako neúčinné ako placebo? Tak či tak, v ich tvrdeniach sa objavila nová trhlina.

(1) PLOS journal
(2) Wikipedia SSRI
(3) ECCH

Zdroj: ECCH

Zdieľajte ďalej:
Na podobnú tému: