Registračná procedúra upravuje typy členstva v Slovenskej homeopatickej asociácii (ďalej SHA alebo asociácia), podmienky a postup registrácie.

I. Všeobecne

Slovenská homeopatická asociácia (ďalej SHA alebo asociácia) v súčasnosti umožňuje 3 typy
členstva:

 

 • sympatizant,
 • všeobecné členstvo,
 • profesionálne členstvo.
Uchádzači o členstvo svojou registráciou súhlasia so stanovami, cieľmi a ustanoveniami SHA.
Uchádzači o všeobecné a profesionálne členstvo svojou registráciou súhlasia s etickým kódexom SHA a sú povinní ho dodržiavať.
Žiadosť o všeobecné a profesionálne členstvo schvaluje výbor SHA. Žiadatelia sú informovaní o výsledku prijatia následne po najbližšom stretnutí výboru SHA. Všetkým členom je vydaní Členský preukaz na dobu členstva.
Záujemcovia o členstvo v SHA z iných krajín ako Slovenská republika sa môžu stať členmi za rovnakých podmienok ako uchádzači zo Slovenskej republiky.

II. Sympatizant

Sympatizantom SHA sa može sa stať každý človek, ktorý je fanúšikom homeopatie alebo sympatizuje s aktivitami a cieľmi SHA.

III. Všeobecné členstvo

Všeobecné členstvo môže získať študent homeopatie alebo homeopat, ktorý:

 • je študentom alebo absolventom vzdelávania v klasickej homeopatie na Slovensku prípadne v inej krajine a jeho štúdium spĺňa nasledovné kritériá:
  • minimálne 4 ročné denné alebo víkendové štúdium, minimálne 400 hodín teoretickej výuky z homeopatie,
  • minimálne 400 hodín samoštúdia z homeopatie,
  • minimálne 100 hodín medicínskej teoretickej výuky (netýka sa žiadateľov s medicínskym vzdelaním),
  • minimálne 30 klinických prípadov v rámci štúdia.
 • podal žiadosť v požadovanej forme spolu s dokladom o zaplatení príslušného ročného poplatku pre všeobecné členstvo.

V odôvodnených prípadoch môže výbor SHA prijať za člena aj uchádzača, ktorý nespĺňa všetky kritériá pre všeobecné členstvo, ak uchádzač potvrdí potrebné kvality v ústnom interview.

IV. Profesionálne členstvo

Profesionálne členstvo môže získať homeopat, ktorý:

 

 • spĺňa podmienky pre všeobecné členstvo a je členom SHA,
 • doloží úspešné zavŕšenie homeopatického štúdia zodpovedajúcich nárokov,
 • má aktívnu homeopatickú prax,
 • podal žiadosť v požadovanej forme spolu s dokladom o zaplatení príslušného vstupného a ročného poplatku pre profesionálne členstvo.
Je možné, že v prípade potreby, prebehne pohovor so žiadateľom o profesionálne členstvo. V odôvodnených prípadoch môže výbor SHA prijať za člena aj uchádzača, ktorý nespĺňa všetky kritériá pre profesionálne členstvo, ak uchádzač potvrdí potrebné kvality v ústnom interview. Zoznam profesionálnych členov SHA sa nachádza verejne prístupný na web stránkach SHA. SHA poskytuje v prípade požiadavky odporúčania svojim profesionálnym členom. SHA im tiež poskytuje prístup k informáciam a profesionálnu podporu a poradenstvo ohľadom problematík týkajúcich sa homeopatie – odborných ako aj právnych.

V. OdkazyZaregistrujte sa ako homeopat či fanúšik homeopatie a využívajte výhody členstva SHA!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu