Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu v médiách by som rada opísala niekoľko mojich skúseností s homeopatickou liečbou.

V posledných dňoch sa v médiách začala honba proti liečbe homeopatiou.
Nakoľko som mal nedávno zdravotné problémy, ktoré som sa rozhodol liečiť pomocou homeopatie, popíšem priebeh týchto chorôb a výsledky liečby.

Moja cesta k homeopatii bola kľukatá. Som racionálny človek s vášňou pre matematiku a exaktné vedy a homeopatia bola pre mňa neznámy pojem.

„Mať nepriateľa je dôležité nie iba pre jasné vymedzenie našej identity, ale aj preto, aby sme mali k dispozícii prekážku, ktorou by sme mohli merať náš hodnotový systém a pri jej zdolávaní preukazovať našu vlastnú hodnotu. Z toho vyplýva, že ak nijakého nepriateľa nemáme, treba si ho vyrobiť.“

Toto sú slová dnes už nebohého, ale aj tak nesmrteľného Umberta Eca.

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ, Súťažná 15, 821 08 Bratislava

P.T. Rádio Lumen

Vážená redakcia!

Obraciam sa na Vás ako predstaviteľ odbornej spoločnosti, ktorá združuje lekárov a farmaceutov zaoberajúcich sa homeopatickou liečbou. Vedie ma k tomu séria troch relácií, venovaných v homeopatii vo Vašom rádiu.