Tlačová správa 

8.6.2016, Bratislava 

Vyhlásenie Slovenskej komory homeopatov k prebiehajúcej reklamnej kampani


     Slovenská komora homeopatov dňa 1. júna 2016 spustila v Bratislave billboardovú kampaň s tvárami známych osobností, ktorej cieľom je šírenie dobrého mena homeopatie a povedomia o jej pozitívnych účinkoch.

Slovenská komora homeopatov (SKH) s veľkým znepokojením sleduje legislatívne kroky poslancov Smeru o rýchle prijatie novely Trestného zákona. Strana Smer na podnet Slovenskej komory lekárov v tichosti pripravila cez pozmeňovací návrh Ústavnoprávneho výboru pridanie nového paragrafu do Trestného zákona, ktorý hovorí, že pri neoprávnenom výkone regulovanej činnosti za odmenu, bude človek potrestaný odňatím slobody na 1 až 8 rokov.

V súvislosti s viacerými otázkami adresovanými na Konferenciu biskupov Slovenska ohľadom homeopatie (v súvislosti s vierou a morálkou) Komisia KBS pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity pozvala viacerých odborníkov z oblasti medicíny na stretnutie so zástupcami Slovenskej homeopatickej spoločnosti, ktoré sa konalo 25.6.1996 na Sekretariáte KBS v Bratislave. Na základe tejto konzultácie vydáva Komisia KBS pre VVKU vyhlásenie chápané ako informácia pre katolícku verejnosť. Členovia KBS text tohto vyhlásenia odsúhlasili dňa 5. júla 1996 v Nitre.

"Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie."